ΠΟΥ

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές των μαθητών – «Οι έφηβοι και η οικογένειά τους»

Περισσότερες μονογονεϊκές οικογένεις, τέλος στις διακοπές, οικονομία στα τρόφιμα, λιγότερη υποστήριξη από τους γονείς, μεγαλύτερες εντάσεις στην οικογένεια... Αυτά...