Κόβονται τα προνοιακά επιδόματα σε όσους δεν απογραφούν! Ποιοι κινδυνεύουν

  • Iatropedia
Ξεκινά η απογραφή των δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων από το υπουργείο Υγείας προκειμένου να συσταθεί Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών. Όσοι δεν απογραφούν θα σταματήσουν να λαμβάνουν το επίδομα, προειδοποιεί το υπουργείο Υγείας με επείγουσα εγκύκλιό του.

Ειδικότερα, ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων που δίνονται σήμερα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας προκειμένου να διαπιστωθεί καταρχάς ποιοι τα δικαιούνται και ποιοι όχι αλλά και για να δημιουργηθεί το εθνικό μητρώο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι στο τέλος μετά το ξεκαθάρισμα περίπου το 20 με 30% των επιδομάτων θα «ψαλιδιστεί».

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από τα ΚΕΠ σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Ποιους αφορά η απογραφή

Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα

Επιδόματα.

Στην επείγουσα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας σημειώνει: «Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό

απογραφής. Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Ο δικαιούχος θα πρέπει με βάση τις οδηγίες να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι

αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιά που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε, από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.

Πότε θα γίνει η απογραφή

Η απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και οι δικαιούχοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο/

Περιφέρεια από τους οποίους λαμβάνουν το επίδομα.

Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.

Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012

από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012.

Από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012.

Τι έγγραφα χρειάζονται

Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει:

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:

α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας καιστις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.

δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώροαπαιτείται άδεια διαμονής.

ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί ηπροσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, «Ειδικό Δελτίο ΤαυτότηταςΑλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».

στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγικήιδιότητα «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχειαναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».

ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής ΕνιαίουΤύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός ΜητρώουΚοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.

Να σημειωθεί ότι αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ποιοί θα πάρουν προνομιακά επιδόματα

Χρεώνουν ακόμη και τους τοκετούς στα δημόσια νοσοκομεία

επίδομα τοκετού Τέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν