ΠΑΙΔΙ

Ένα καταθλιπτικό παιδί σε κάθε τάξη!

Βοηθώντας το παιδί μας να αισθάνεται καλά πρέπει να γνωρίζουμε βασικά πράγματα για την συμπεριφορά του. Μήπως παρατηρείτε αλλαγές...