ΠΑΙΔΙ

γονιμότητα

Γονιμότητα μετά τα 40

Γράφει ο Νίκος Γεωργογιάννης, Συνεργάτης Μονάδας Γονιμότητας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Κλινικής ΡΕΑ