ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

MEASURE 1 και FUTURE 1: Δείχνουν παρατεταμένη βελτίωση στα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και ψωριασικής αρθρίτιδας

Πενταετή δεδομένα της Novartis για την ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ενισχύουν τον ηγετικό ρόλο της σεκουκινουμάμπης στις...