Καλά νέα για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και την ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Novartis ανακοίνωσε στοιχεία που δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη επιτυγχάνει παρατεταμένη βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας (AΣ) στα 3 έτη, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τα προηγούμενα ευρήματα στην ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) στα 3 έτη.

Νέα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η σεκουκινουμάμπη παρέχει ταχεία και παρατεταμένη ανακούφιση του πόνου στους ασθενείς με ενεργό ΨΑ έως και τα 2 έτη. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2017), το οποίο έλαβε χώρα στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της ιντερλευκίνης-17A (IL-17A) που απέδειξε τριετή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε μελέτες Φάσης III τόσο στην ΑΣ όσο και στην ΨΑ, οι οποίες είναι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις που καταβάλλουν τους ασθενείς. Η σεκουκινουμάμπη χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, η οποία είναι σημαντική, καθώς έως και 8 στους 10 ασθενείς με ΨΑ πάσχουν επίσης από ψωρίαση.

«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η σεκουκινουμάμπη παρέχει στους ασθενείς ανακούφιση μακράς διάρκειας από τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας, καθώς και ότι τώρα επιφέρει ταχεία ανακούφιση του πόνου από την ψωριασική αρθρίτιδα», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head of Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η σεκουκινουμάμπη συνεχίζει να παρέχει παρατεταμένα οφέλη για τους ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης επέκτασης MEASURE 1, 80% των ασθενών με ΑΣ πέτυχαν σταθερά ανταπόκριση ASAS 20 (κριτήρια ανταπόκρισης της Διεθνούς Εταιρείας για την Αξιολόγηση της Σπονδυλαρθρίτιδας) στα 3 έτη. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται σε συνέπεια με τα προηγούμενα ευρήματα από τη μελέτη FUTURE 1 για την ενεργό ΨΑ, στην οποία η σεκουκινουμάμπη απέδειξε παρατεταμένη βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου σε περίπου 80% των ασθενών στα 3 έτη, όπως μετρήθηκαν βάσει της ανταπόκρισης ACR 20 (κριτήρια ανταπόκρισης του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας).

Μια διετής post-hoc ανάλυση της μελέτης FUTURE 2 αξιολόγησε τη σεκουκινουμάμπη στην ΨΑ, όπου σχεδόν κάθε ασθενής (99%) ανέφερε μέτριο έως οξύ πόνο ή δυσφορία πριν την έναρξη της θεραπείας. Έως την Εβδομάδα 3, οι μισοί (50%) ασθενείς που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη ανέφεραν κλινικά σημαντική βελτίωση του πόνου σε ποσοστό άνω του 20%, όπως μετρήθηκε βάσει της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας (VAS)3. Την Εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν ότι δεν είχαν πόνο ή δυσφορία ήταν μεγαλύτερο για τη σεκουκινουμάμπη (15%) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (5%) και αυξήθηκε έως την Εβδομάδα 104 (28%)3. Η σεκουκινουμάμπη συνεχίζει να παρουσιάζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, όπως είχε παρουσιάσει και στις μελέτες Φάσης III.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος αναστολέας της IL-17A που έχει λάβει έγκριση για την ψωρίαση, την ΨΑ και την ΑΣ, ενώ περισσότεροι από 80.000 ασθενείς παγκοσμίως ακολούθησαν αγωγή σε όλες τις ενδείξεις με αυτό το φάρμακο μετά την κυκλοφορία του στην αγορά.

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17A)

Η σεκουκινουμάμπη κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2015 και αποτελεί μια στοχευμένη θεραπεία που αναστέλλει εκλεκτικά την κυτταροκίνη IL-17A. Οι έρευνες δείχνουν ότι η IL-17A μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις συνθήκες αυτοφλεγμονής στη θέση της ένθεσης και, τελικά, την ανοσοαπόκριση του οργανισμού στην ψωρίαση, την ΑΣ και την ΨΑ.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-17A που έχει λάβει έγκριση σε περισσότερες από 70 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού ΑΣ και ΨΑ, μεταξύ των οποίων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΗΠΑ.

Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 75 χώρες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, μεταξύ των οποίων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς5. Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη έχει λάβει έγκριση ως θεραπεία για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία ή φωτοθεραπεία.

Σχετικά με τη μελέτη MEASURE 1

Η MEASURE 1 είναι μια διετής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό ΑΣ. Συνολικά 290 από τους 371 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη δοκιμή, μετά την οποία οι ασθενείς κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε μια τριετή περίοδο επέκτασης. Από αυτούς, 274 πήραν μέρος στη δοκιμή επέκτασης, και 260 ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες. Κατά την έναρξη της διετούς μελέτης, 371 ασθενείς συμμετείχαν και τους χορηγήθηκε ενδοφλέβια δόση εφόδου σεκουκινουμάμπης των 10 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες για τις 4 πρώτες εβδομάδες θεραπείας, ενώ στη συνέχεια έλαβαν μηνιαία δόση συντήρησης υποδόρια (75 mg και 150 mg). Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία αξιολόγησαν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι του εικονικού φαρμάκου την Εβδομάδα 16 στο ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν τουλάχιστον 20% βελτίωση στα κριτήρια ανταπόκρισης ASAS 208. Από την Εβδομάδα 16 και έπειτα, οι ασθενείς στο σκέλος της μελέτης με το εικονικό φάρμακο τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου στη σεκουκινουμάμπη των 75 mg ή των 150 mg βάσει της ανταπόκρισης ASAS 20. Στους μη ανταποκρινόμενους, η αλλαγή έγινε την Εβδομάδα 16, ενώ στους ανταποκρινόμενους έγινε την Εβδομάδα 248. Συνολικά, 83/87 και 95/100 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στη σεκουκινουμάμπη των 75 mg και των 150 mg αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες.

Σχετικά με τις μελέτες FUTURE 1 και FUTURE 2

Η FUTURE 1 είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό ΨΑ. Συνολικά 476 από τους 606 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη με στόχο την απόδειξη της αποτελεσματικότητας στις 24 εβδομάδες και την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας έως τα 2 έτη μιας ενδοφλέβιας δόσης εφόδου των 10 mg/kg, ακολουθούμενης από υποδόριες δόσεις σεκουκινουμάμπης των 75 mg και 150 mg. Από αυτούς τους 476 ασθενείς, 457 πήραν μέρος στη μελέτη επέκτασης της FUTURE 1, και 435 ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες.

Η FUTURE 2 είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III σε 397 ασθενείς με ενεργό ΨΑ, με στόχο την απόδειξη της αποτελεσματικότητας της υποδόριας χορήγησης σεκουκινουμάμπης των 75 mg, 150 mg, και 300 mg σε προγεμισμένες σύριγγες στις 24 εβδομάδες, καθώς και την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας έως και τα 5 έτη.

Και οι δύο μελέτες συμπεριέλαβαν ασθενείς που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες ή δεν είχαν ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτή.

Η τυχαιοποίηση πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε περίπου 70% και 65% των ασθενών να μην έχουν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες στις FUTURE 1 και FUTURE 2, αντίστοιχα. Και στις δύο δοκιμές, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ACR 20 την Εβδομάδα 24. Η FUTURE 2 και η επέκταση της FUTURE 1 βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της σεκουκινουμάμπης.

Σχετικά με την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και την ψωριασική αρθρίτιδα

Η ΑΣ ανήκει σε μια ομάδα χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων, μέρος της οποίας αποτελεί και η ΨΑ. Γενικά οδηγεί σε σοβαρή βλάβη της κίνησης της σπονδυλικής στήλης και της σωματικής λειτουργίας, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Πιο συχνά προσβάλλονται άνδρες που βρίσκονται στην εφηβική τους ηλικία ή στη δεκαετία των είκοσι. Τα μέλη της οικογένειας όσων πάσχουν από ΑΣ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η ΨΑ συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την ψωρίαση. Περίπου 30% των ασθενών με ψωρίαση έχουν ΨΑ και 1 στους 4 πάσχοντες από ψωρίαση ενδέχεται να έχει αδιάγνωστη ΨΑ. Ορισμένα από τα συμπτώματα της ΨΑ είναι το αρθρικό άλγος και η αρθρική δυσκαμψία, η διόγκωση στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών, το επίμονο, επώδυνο οίδημα των τενόντων και η μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων. Έως και 40% των ασθενών μπορεί να υποφέρουν από καταστροφή των αρθρώσεων και μόνιμη παραμόρφωση.