ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

    Πως το παιδί γίνεται ένας μικρός Πικάσο.

    Παιδί χωρίς παιχνίδι δεν γίνεταιαφού μέσα από αυτόεξερευνά τον κόσμο,μαθαίνει,παίρνει αποφάσεις, κοινωνικοποιείται,γίνεται ανεξάρτητο, αναπτύσσει την σκέψη,οξύνει την φαντασία του,...