Πως θα πάρετε χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ για εξωσωματική!

  • Iatropedia
Χιλιάδες είναι τα υπογόνιμα ζευγάρια στη χώρα μας με αποτέλεσμα πολλοί να επιλέγουν να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες (χορήγηση γοναδοτροπινών) χρειάζονται συχνά ειδικές τεχνικές ώστε να μπορούν να γονιμοποιήσουν. Δείτε όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΠΥΥ για να καλύψει τα έξοδα.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ: «Για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τηςπρόκλησης ωοθηλακιορρηξίας και της χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από αρμόδιες Περιφερειακές Υγειονομικές Επιτροπές και τελική έγκριση − επικύρωση από το Α.Υ.Σ.».

1. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ισχύουν τα κάτωθι:

1Α. Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.)-Εξωσωματική γονιμοποίηση

Στη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να προσφύγουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, έγγαμες και άγαμες ενήλικες γυναίκες, ηλικίας έως 50 ετών. Οι εν λόγω ασφαλισμένες θα πρέπει να επισκεφθούν γυναικολόγο ιατρό των κατά τόπους Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς ΕΟΠΥΥ και ιατρούς Κρατικών Νοσοκομείων προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η κατάρτιση του φακέλου των δικαιολογητικών που θα παραπεμφθούν στην Έκτακτη Ειδική Επιτροπή Εξωσωματικής.

Οι ασφαλισμένες του Οργανισμού μπορούν να εξυπηρετούνται από τρεις Έκτακτες Ειδικές Επιτροπές Εξωσωματικής οι οποίες είναι:

-Επιτροπή εξωσωματικής ΑΘΗΝΑΣ (Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ

Αθηνών, Πλ. Θεάτρου 18- Αθήνα τηλ.:210-3222923) η οποία καλύπτει όλες τις

ασφαλισμένες εκτός εκείνων της Β. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης,

Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων

-Επιτροπή εξωσωματικής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ

Θεσσαλονίκης (Aριστοτέλους 19)] η οποία καλύπτει όλες τις ασφαλισμένες της

Βόρειας Ελλάδος.

-Επιτροπή εξωσωματικής ΠΑΤΡΑΣ (Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ

Πάτρας, Γιαννιτσών 3, τηλ. 2610-466563-4) η οποία καλύπτει τις ασφαλισμένες που

διαμένουν στην Πελοπόννησο, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Παξούς και Αντίπαξους.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Επιτροπές, εάν χρειασθεί, θα εξετάζουν και αιτήματα

ασφαλισμένων που προσέρχονται και από περιοχές που δεν είναι στην δικαιοδοσία τους.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης

πρέπει να είναι πρωτότυπα και είναι τα ακόλουθα:

– Παραπεμπτικό (προς την επιτροπή) από γυναικολόγο και υποβολή του συνημμένου ειδικού εντύπου σωστά συμπληρωμένου αφού έχει διεξαχθεί προσεκτικός έλεγχος των δικαιολογητικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δικαιολογητικών από τις γραμματείες των Επιτροπών είναι ησυμπλήρωση όλων των πεδίων του ειδικού εντύπου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η κατάθεση ορθών δικαιολογητικών και η αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Εάν δεν χορηγηθεί παραπεμπτικό για την επιτροπή, λόγω αντίρρησης επιστημονικά

τεκμηριωμένης και αναγραφόμενης στο βιβλίο ασθενών από τον γυναικολόγο, η

ασφαλισμένη δικαιούται εντός 48ώρου να ζητήσει την επανεξέτασή της από την Α.Υ.Ε

του Υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται, παρουσία γυναικολόγου, η οποία και θα

κρίνει για την παραπομπή ή όχι της ασφαλισμένης στην επιτροπή εξωσωματικής

γονιμοποίησης.

– Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει

χώρα θεώρηση από το ταμείο θα προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.

-Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο.

-Ληξιαρχική πράξου γάμου τελευταίου εξαμήνου (και όχι πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης). Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση

αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο

συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

-Πριν από την υποβολή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος

ιδίως για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDRL ή RPR).

– Έλεγχος οιστρογόνων, γοναδροτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών τελευταίου τριμήνου υπογεγραμμένος από βιοπαθολόγο.

– Για πρόσωπα που μετέχουν στην εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. και είναι

οροθετικοί για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ο θεράπων ιατρός θα

βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Εθνική

Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Απόφαση οικ. 2/2008 – ΦΕΚ

170/Β’/6.2.2008).

– Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου με μεσοδιάστημα 75 ημερών το ένα από το άλλο από τα οποία το ένα τουλάχιστον να έχει γίνει σε Εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένα από ιατρό μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο ή και βιολόγο (και όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης).

– Σε περίπτωση δότη σπέρματος απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος που θα αναφέρει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα

του δείγματος, την ηλικία του δότη καθώς και τον αριθμό των κυήσεων που έχουν

επιτευχθεί με το ίδιο δείγμα.

Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, εκτός περιπτώσεων με

σπέρμα κάτω του 1.000.000/ml έως και αζωοσπερμία, απαιτείται ιατρική

γνωμάτευση ενδοκρινολόγου, ανδρολόγου ή ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της

νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε και ποια αποτελέσματα.

Μία σαλπιγγογραφία, η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία, ή

εναλλακτικά, έκθεση λαπαροσκόπησης.

Χωρίς σαλπιγγογραφία ή λαπαροσκοπική έκθεση δεν γίνεται δεκτή η αίτηση της

ενδιαφερομένης. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά η υστεροσκόπηση την σαλπιγγογραφία η την λαπαροσκόπηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έρχονται απολύσεις και στην Υγεία δια χειρός κυβέρνησης-τρόικας! Ποιοι κινδυνεύουν

Μπλακ άουτ στα Νοσοκομεία την Τετάρτη! Χωρίς γιατρούς και εργαζόμενους

Αναστάτωση στα Νοσοκομεία του Πειραιά από απλήρωτες εφημερίες!

Ο διάσημος πιλότος της Φόρμουλα-1, Ζακ Βιλνέβ για την πρόωρη εκσπερμάτιση

Η απίστευτη δύναμη ενός ανάπηρου παιδιού που ξέρει ότι θα πεθάνει. ΒΙΝΤΕΟ