Μελέτη expand για την θεραπεία από στόματος για την ΣκΠ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η εταιρεία Novartis ανακοίνωσε ότι η μελέτη φάσης III EXPAND για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος, άπαξ ημερησίως λαμβανόμενου BAF312 (siponimod) στη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (SPMS) πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο της μείωσης του κινδύνου εξέλιξης της αναπηρίας, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Η μελέτη EXPAND αποτελεί τη μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη στη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας έως σήμερα.

«Η δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας είναι μία  μορφή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, που προκαλεί αναπηρία και υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές που θα βοηθήσουν στην καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας στα άτομα που ζουν με τη συγκεκριμένη νόσο», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head of Drug Development και Chief Medical Officer της εταιρείας Novartis. «Τα θετικά δεδομένα της μελέτης EXPAND είναι ενθαρρυντικά για μία νόσο με τόσο υψηλή ανεκπλήρωτη ανάγκη. Περιμένουμε με ανυπομονησία να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της μελέτης στο επερχόμενο συνέδριο ECTRIMS, και να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και ερευνητές της μελέτης.»

Τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης EXPAND, συμπεριλαμβανομένων των κύριων και των  δευτερευόντων καταληκτικών σημείων, θα παρουσιαστούν ως έκτακτη προφορική ανακοίνωση στο 32ο  Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ECTRIMS) στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Η Novartis θα ολοκληρώσει όλες τις αναλύσεις των δεδομένων και θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με τις αρχές υγείας.

Σχετικά με τη μελέτη EXPAND

Η μελέτη EXPAND είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BAF312 έναντι του εικονικού φαρμάκου σε άτομα με δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS). Η μελέτη EXPAND αποτελεί τη μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη στη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας έως σήμερα1. Η μελέτη συμπεριέλαβε 1.651 άτομα με δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας από 31 χώρες. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε 2mg BAF312 είτε εικονικό φάρμακο σε αναλογία 2:1 αντίστοιχα.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η βελτίωση στο χρόνο της εξέλιξης της αναπηρίας με 3μηνη επιβεβαίωση, όπως μετράται από τη διευρυμένη κλίμακα κατάστασης αναπηρίας (EDSS), έναντι του εικονικού φαρμάκου. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν την καθυστέρηση στο χρόνο της  εξέλιξης της αναπηρίας με 6μηνη επιβεβαίωση έναντι του εικονικού φαρμάκου, τον χρόνο έως την επιβεβαιωμένη επιδείνωση κατά τουλάχιστον 20% από την αρχική εκτίμηση στη χρονομετρημένη δοκιμασία βάδισης απόστασης 25 ποδιών (timed 25-foot walk test – T25FW), τον όγκο των βλαβών στην ακολουθία Τ2, το ετήσιο ποσοστό υποτροπών (ARR), και την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του BAF312 στα άτομα με δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS).

Σχετικά με το BAF312 (siponimod)

Το BAF312 (siponimod) είναι ένας εκλεκτικός τροποποιητής ειδικών τύπων του υποδοχέα της φωσφορικής σφιγγοσίνης-1 (S1P). Ο υποδοχέας S1P εντοπίζεται συχνά στην επιφάνεια  ειδικών κυττάρων που βρίσκονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και ευθύνονται για την πρόκληση της βλάβης στο ΚΝΣ που οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικότητας στη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS). Το BAF312 εισέρχεται στον εγκέφαλο και δεσμευόμενο σε αυτούς τους ειδικούς υποδοχείς μπορεί να αποτρέψει την ενεργοποίηση επιβλαβών κυττάρων, βοηθώντας στη μείωση της απώλειας σωματικής και νοητικής λειτουργίας ,που σχετίζονται με τη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS) .3-6

Σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μία χρόνια διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, των οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού  μέσω της φλεγμονής και της απώλειας ιστού7. Υπάρχουν τρεις τύποι σκλήρυνσης κατά πλάκας: υποτροπιάζουσα διαλείπουσα Σκλήρυνση κατά Πλάκας (RRMS), δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS) και πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (PPMS). Η εξέλιξη της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας οδηγεί σε αυξανόμενη απώλεια τόσο της σωματικής όσο και της διανοητικής λειτουργίας (π.χ. μνήμης)8. Αυτό έχει ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο σε περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που προσβάλλονται από Σκλήρυνση κατά Πλάκας.