Αφιέρωμα καρκίνος του πνεύμονα

Νοέμβριος - Μήνας Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του
Πνεύμονα