Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διέλυσε τον μύθο ότι οι πρόσφυγες εξαπλώνουν ασθένειες

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
πρόσφυγες
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διέλυσε τον μύθο, ότι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη εξαπλώνουν ασθένειες.

Στην πρώτη έκθεση που δημοσίευσε ποτέ επάνω στην υγεία των μεταναστών και των προσφύγων, ο ΠΟΥ διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε αυξημένη μετάδοση ασθενειών μεταξύ προσφύγων και εκείνων που ζουν στις χώρες όπου αυτοί εγκαθίστανται.

Η έρευνα, η οποία συνοψίζει μια ανασκόπηση περισσότερων από 13.000 εγγράφων, διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας Μετανάστευσης και Φτώχειας (INMP) της Ιταλίας και διαπίστωσε -μεταξύ άλλων- ότι οι μετανάστες διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, εκτός από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ωστόσο, η έκθεση ανέφερε ότι οι πρόσφυγες κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν ασθένειες εξαιτίας της έκθεσής τους σε λοιμώξεις λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης και έλλειψης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας.

Υπό το πρίσμα των ευρημάτων, η δρ. Zsuzsanna Jakab, εκ των επικεφαλής του ΠΟΥ στην περιφέρεια της Ευρώπης, ανέφερε ότι τα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα σε ολόκληρη την ήπειρο δίνουν μάχες για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της διαχείρισης του μεταναστευτικού με έναν “ανθρώπινο και θετικό τρόπο”.

«Καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται πιο ευάλωτοι από τον πληθυσμό υποδοχής στον κίνδυνο να αναπτύξουν τόσο μη μεταδοτικές όσο και μεταδοτικές ασθένειες, είναι απαραίτητο να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όπως όλοι οι άλλοι», δήλωσε η δρ. Jakab, και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε το κόστος θεραπείας, καθώς και για την προστασία της υγείας των κατοίκων».

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες εκτιμούν λανθασμένα, ότι οι πρόσφυγες στην χώρα τους είναι 3 ή 4 φορές περισσότεροι αριθμητικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει 10 πράγματα σχετικά με την υγεία προσφύγων και μεταναστών

1. Η υγεία των προσφύγων και των μεταναστών είναι σημαντική

Επειδή το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Επειδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας υποδοχής όσο και των γηγενών χωρών τους και επειδή η έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ο καλύτερος τρόπος για να σωθούν ζωές και να μειωθούν οι δαπάνες περίθαλψης, καθώς και για την προστασία της υγείας των κατοίκων.

2. Ο αριθμός των μεταναστών συχνά υπερεκτιμάται

Οι πολίτες ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών υπολογίζουν τον αριθμό των μεταναστών σε τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, ο παγκόσμιος όγκος προσφύγων και μεταναστών ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει στην πραγματικότητα σχετικά σταθερός για αρκετές δεκαετίες, περίπου στο 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε αντίθεση με ορισμένες αντιλήψεις ότι οι πρόσφυγες σπεύδουν σε πλούσιες χώρες, το 85% των προσφύγων παγκοσμίως φιλοξενείται στις αναπτυσσόμενες χώρες.

3. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι πιθανό να είναι γενικά υγιείς

Μπορεί όμως να κινδυνεύσουν να ασθενήσουν κατά την μετάβαση ή την παραμονή τους σε νέες χώρες, λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης, όπως καταυλισμοί με ανεπαρκή στέγη και αποχέτευση, ή λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής τους, όπως ανεπαρκής σίτιση και νερό και αυξημένο άγχος.

4. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Αυτό συμβαίνει για λόγους που περιλαμβάνουν το νομικό τους καθεστώς, τους γλωσσικούς φραγμούς και τις διακρίσεις. Ορισμένες εθνικές στρατηγικές υγείας δεν κάνουν καμία αναφορά στην υγεία των προσφύγων και των μεταναστών, ή στην προσβασιμότητά τους στην υγειονομική περίθαλψη. Ο ΠΟΥ καλεί όλες τις χώρες να εφαρμόσουν πολιτικές που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς.

5. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν μικρότερο κίνδυνο για όλες τις μορφές καρκίνου, εκτός από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Ωστόσο, ο καρκίνος είναι πιο πιθανό να διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα υγείας σε σύγκριση με τον πληθυσμό υποδοχής. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν επίσης υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης, επιπολασμού και θνησιμότητας για τον διαβήτη από τον πληθυσμό υποδοχής.

6. Τα συστήματα υγείας στη χώρα προέλευσης

Η διαβίωση σε συνθήκες κακής αποχέτευσης και μολυσμένο νερό πριν ή κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού αυξάνει τον κίνδυνο για ποικίλες λοιμώξεις (βακτηριακές, ιογενείς και παρασιτικές), συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο για τους πρόσφυγες να λαμβάνουν προστασία έναντι των μολυσματικών ασθενειών και για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην πρώτη γραμμή να κατανοήσουν τους κινδύνους υγείας αυτού του πληθυσμού. Ωστόσο, για παράδειγμα, ο επιπολασμός της φυματίωσης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πιθανό να αντανακλά τα ποσοστά στην χώρα υποδοχής. Επίσης, οι περισσότεροι από εκείνους που είναι θετικοί στον ιό HIV αποκτούν την μόλυνση μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη. Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη περί του αντιθέτου, υπάρχει μόνο ένας πολύ χαμηλός κίνδυνος προσφύγων και μεταναστών που μεταδίδουν κάποια μεταδοτική ασθένεια στον πληθυσμό υποδοχής τους.

7. Η μετατραυματική διαταραχή άγχους είναι πιο διαδεδομένη στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο από ό,τι στον πληθυσμό υποδοχής

Η κατάθλιψη και το άγχος, που αναφέρονται συχνά μεταξύ προσφύγων, συνδέονται με τις μακρές διαδικασίες αναζήτησης ασύλου και τις κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως η ανεργία ή η απομόνωση.

8. Οι “οικονομικοί μετανάστες” αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών παγκοσμίως

Το 2015 περίπου το 12% όλων των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ήταν μετανάστες. Οι όροι απασχόλησης ποικίλλουν σημαντικά, όπως και οι κίνδυνοι για την υγεία από την εργασία και η πρόσβαση στην κοινωνική και την υγειονομική προστασία. Οι άνδρες μετανάστες αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερες σωματικές βλάβες από τους μη μετανάστες εργαζόμενους.

9. Τα παιδιά χωρίς γονείς, ή κηδεμόνα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα

Τα παιδιά αυτά διατρέχουν κίνδυνο τόσο για την υγεία τους όσο και για την κοινωνική τους ανάπτυξη: ο κίνδυνος για απαγωγές και εμπορία ανθρώπων για πώληση και εκμετάλλευση, επιδεινώνονται εάν οι συνοριακοί έλεγχοι είναι αδύναμοι, εάν υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο παιδί. Τα παιδιά είναι επίσης ευάλωτα στη σεξουαλική εκμετάλλευση και παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες.

10. Τα συστήματα υγείας πρέπει να γίνουν πιο φιλικά προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Πρέπει να καθιερωθούν μέσα που παρέχουν ποιοτική και οικονομικά προσιτή κάλυψη υγείας καθώς και κοινωνική προστασία για όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Καθιστώντας τα συστήματα υγείας πολιτιστικά και γλωσσικά ευαίσθητα για την αντιμετώπιση του φραγμού επικοινωνίας (γλωσσική συνεννόηση). Πρέπει, επίσης, να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι καλά εξοπλισμένοι και έμπειροι για τη διάγνωση και τη διαχείριση κοινών λοιμώξεων και ασθενειών. Τέλος, πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών.

Μετάφραση/απόδοση από Iatropedia.gr με πληροφορίες από τα https://www.independent.co.uk και https://www.who.int

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν