Η Novartis «φωτίζει» τον σημαντικό ρόλο της σεκουκινουμάμπης στις σπονδυλαρθρίτιδες

  • Iatropedia
σεκουκινουμάμπη
Η Novartis ήταν παρούσα στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2018) με 26 αποδεκτές περιλήψεις που ενισχύουν τους ρόλους της σεκουκινουμάμπης και της IL-17A, βασικής κυτταροκίνης στην ανάπτυξη της αγκυλοποιητικής  σπονδυλαρθρίτιδας (ΑΣ) και της ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ)1. Το EULAR 2018 έλαβε χώρα από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

«Είναι πολύ σημαντικό οι πάσχοντες από ΨΑ και ΑΣ να έχουν θεραπευτικές επιλογές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της νόσου και τη διατήρηση της κινητικότητας», δήλωσε ο Robert Landewé, Καθηγητής Ρευματολογίας στο Academic Medical Centre στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. «Το μεγάλο εύρος δεδομένων για την IL-17A στο EULAR ενισχύει την επιστημονική κατανόηση και προάγει τη γνώση για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης αυτών των εξελικτικών και επώδυνων νόσων».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ασθενείς που συμμετείχαν στις δοκιμές μας, καθώς και τους ερευνητές και τα κέντρα που συνεργάστηκαν μαζί μας για τη διεξαγωγή των μελετών που παρουσιάζονται στο EULAR 2018», είπε ο Eric Hughes, Global Development Unit Head, Immunology, Hepatology and Dermatology. «Η συνεργασία είναι ένα βασικό στοιχείο για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, τη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για τους κλινικούς γιατρούς και, τελικά, τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών».

Οι περιλήψεις που έγιναν δεκτές στο EULAR 2018 περιλαμβάνουν νέα δεδομένα ακτινολογικής εξέλιξης για την ΑΣ και την ΨΑ, καθώς και στοιχεία υπό πραγματικές συνθήκες για την ικανοποίηση των ασθενών από την σεκουκινουμάμπη1.

Αναστολή της ακτινολογικής εξέλιξης στην ΨΑ

Ακτινολογικά δεδομένα από την FUTURE 5 δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη αναστέλλει την εξέλιξη της ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ) έως την Εβδομάδα 247. Η ακτινολογική εξέλιξη στην ΨΑ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κινητικότητας, ακόμη και σε αναπηρία, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ασθενείς8. (Περίληψη: Van der Heijde D et al., Subcutaneous secukinumab inhibits radiographic progression in psoriatic arthritis: analysis by prior anti-TNF therapy and concomitant methotrexate use.) Σύνδεσμος

Χωρίς ακτινολογική εξέλιξη στην ΑΣ

Τα δεδομένα από την MEASURE 1 δείχνουν ότι περίπου 80% των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) που λαμβάνουν αγωγή με σεκουκινουμάμπη δεν εμφανίζουν ακτινολογική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη στα 4 έτη9. (Περίληψη: Baraliakos X et al., Secukinumab demonstrates low radiographic progression and sustained efficacy through 4 years in patients with active ankylosing spondylitis.) Σύνδεσμος

Ικανοποίηση των ασθενών από τη σεκουκινουμάμπη στην ΑΣ

Τα πραγματικά δεδομένα από την καθημερινή κλινική πράξη έδειξαν ότι πάνω από 90% των πασχόντων από ΑΣ που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη για 3 μήνες ή περισσότερο ήταν ικανοποιημένοι με τη συνολική βελτίωση των συμπτωμάτων τους, και οι περισσότεροι ασθενείς (74,0%) ανέφεραν ότι η συνολική βελτίωση των συμπτωμάτων ήταν καλύτερη με τη σεκουκινουμάμπη σε σύγκριση με την προηγούμενη θεραπεία τους10. (Περίληψη: Magrey M et al. Treatment experience and satisfaction in ankylosing spondylitis patients treated with secukinumab: results from a US web-based survey.) Σύνδεσμος

Διατηρούμενη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με σεκουκινουμάμπη σε διάστημα 4 ετών στην ΑΣ

Τα δεδομένα από τη μελέτη MEASURE 2 δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη παρέχει διατηρούμενη βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της ΑΣ σε διάστημα 4 ετών, με σταθερό και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας11. (Περίληψη: Marzo-Ortega H et al. Secukinumab 150 mg provides sustained improvements in the signs and symptoms of active ankylosing spondylitis with high retention rate: 4-year results from the Phase III trial, MEASURE 2.) Σύνδεσμος

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος πλήρως ανθρώπινος βιολογικός παράγοντας που αναστέλλει εκλεκτικά την IL-17A, μία βασική κυτταροκίνη η οποία εμπλέκεται στη φλεγμονή και την ανάπτυξη της ΑΣ, της ΨΑ και της ψωρίασης2-6. Η IL-17A παράγεται από διάφορα κύτταρα τόσο της φυσικής ανοσίας (το οποίο μπορεί να πυροδοτηθεί από τη μηχανική πίεση) όσο και της επίκτητης ανοσίας6. Ενεργώντας απευθείας στην IL-17A, η σεκουκινουμάμπη αναστέλλει τη νόσο ανεξάρτητα από την προέλευση της IL-17A.

Αυτά τα δεδομένα έρχονται να προστεθούν σε έναν αυξανόμενο όγκο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η σεκουκινουμάμπη κατέχει μοναδική θέση στη θεραπεία της ΑΣ, της ΨΑ και της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, χάρη στη μακροχρόνια αποτελεσματικότητά του και το αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειάς του12-15.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών υπό την έννοια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995. Οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών μπορούν γενικά να προσδιοριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «ενδεχόμενος», «μπορεί», «θα», «σχεδιάζουμε», «περιμένουμε», «αναμένουμε», «ανυπομονούμε», «πιστεύουμε», «δεσμεύεται», «υπό έρευνα», «δράσεις», «κυκλοφορία» ή παρόμοιους όρους, ή από ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις αναφορικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά, νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις για τα υπό έρευνα ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου, ή σχετικά με ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Αυτού του τύπου οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που επαληθευτούν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες, ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποκείμενες παραδοχές, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα υπό έρευνα ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου θα υποβληθούν προς έγκριση ή θα εγκριθούν για επιπρόσθετες ενδείξεις ή πρόσθετη επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα είναι εμπορικά επιτυχή στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από τυχόν απροσδόκητες ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών και αποζημίωση από πλευράς των κυβερνήσεων, των πληρωτών και του γενικού κοινού, από τη δυνατότητά μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή να διατηρήσουμε την προστασία τους, από τις ειδικές προτιμήσεις συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, από τις γενικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, από ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή κατασκευής, από δυνητικές ή υπάρχουσες παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και του απορρήτου των δεδομένων, ή βλάβες των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.