ΦΡΕΣΚΟ

Φρέσκο σπέρμα για υγιείς απογόνους!

Το «μπαγιάτικο» σπέρμα, αυτό που έχει παραμείνει στους όρχεις για κάποιο διάστημα, είναι συχνά υπεύθυνο για μεταλλάξεις στο DNA...