Κι άλλη μεταρρύθμιση στον χώρο της ψυχικής υγείας- Νομοσχέδιο στην Βουλή

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Νομοσχέδιο για τη «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε από την ηγεσία του ΥΥΚΑ στην Βουλή και έχει απ΄όλα: Επιτροπές, περιφερειακές διοικήσεις, κατάργηση οργανικών θέσεων κ.ά. Αλλά στο νομοσχέδιο- σκούπα περιλαμβάνονται διατάξεις επίσης για τα ναρκωτικά, την ασφάλεια, επιδόματα σε υπαλλήλους του ΕΟΦ και μειώσεις προσωπικού στην επιτροπή για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα...

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων:

– Σύσταση 11μελούς επιτροπής ψυχικής υγείας ενηλίκων σε κάθε Τoμέα Ψυχικής Υγείας.

– Σύσταση 11μελούς επιτροπής σε κάθε τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

– Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Ψυχικής Υγείας.

– Μεταφορά του συνόλου των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του ιατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των καταργούμενων σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 4052/2012 ψυχιατρικών νοσοκομείων.

– Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά θα λειτουργεί ως μονάδα του ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής.

Αυτά προωθούνται σε γενικές γραμμές για την ψυχική υγεία αλλά όπως αναφέραμε και πιο πάνω, το νομοσχέδιο είναι «σκούπα» και περιλαμβάνει και ετερόκλητες διατάξεις για επιμέρους θέματα. Αυτά έχουν ως εξής:

– Καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από ιατρικό, διοικητικό κλπ προσωπικό νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών. Η καταγραφή θα είναι υποχρεωτική.

– Γιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής και κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσσονται ως γενικοί ιατροί στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ.

– Δίνεται η δυνατότητα στους μόνιμους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ και άλλων φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας να μετατάσσονται υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (πτυχίο ιατρικής κ.α) σε κενές οργανικές θέσεις γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών ΕΣΥ. Η δυνατότητα επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των άλλων υπουργείων.

– Οι μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με την οριζόμενη διαπιστωτική πράξη του διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ και υπηρετούν στις ΔΥΠΕ σε θέσεις κλάδου μηχανικών, οι οποίες συστάθηκαν στις 7.5.2014 με KYA δικαιούνται των νόμιμων αποδοχών τους και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανωτέρω ημερομηνία σύστασης των θέσεων εως την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.

– Απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας, καθώς και των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν χωρίς αυτήν κατά την έναρξη ισχύος του υπο ψήφιση νομου και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εγκατεστημένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

– Συστήνεται εντός του ΚΕΕΛΠΝΟ «γραφείο πρόληψης ατυχημάτων σε ενδοχώρια ύδατα». Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν θέματα όπως ίδρυση και λειτουργία ναυαγοσωστικών σχολών και στελέχωσής τους.

– Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής στο προσωπικό του ΕΟΦ κινήτρου απόδοσης ανά έτος. Το ποσό θα καθορίζεται από την υπέρβαση του θετικού δημοσιονομικού στόχου και δεν θα ξεπερνά τα 700.000 συνολικά. Το συγκεκριμένο ποσό συμψηφίζεται με κάθε είδος υπερβάλλουσας μείωσης ή προσωπικής διαφοράς.

– Μειώνεται σε 7 από 9 ο αριθμός των μελών της Ειδικής Επιτροπής που καταρτίζει τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν