Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: Προσφορά εξετάσεων για τη δυσκοιλιότητα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων για τη δυσκοιλιότητα σε ειδική, μειωμένη τιμή προσφέρει το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς η συγκεκριμένη πολυπαραγοντική πάθηση παρεμβαίνει σημαντικά στη ζωή του παιδιού και συχνά "καταδυναστεύει" την καθημερινότητα του ιδίου και της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα, το πακέτο ελέγχου περιλαμβάνει:

·         Παιδοχειρουργική κλινική εκτίμηση, Παιδογαστρεντερολογική κλινική εκτίμηση και Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας στην ειδική, μειωμένη τιμή των95 ευρώ.

Η δυσκοιλιότητα υποκρύπτει διαταραχές που σχετίζονται: με το είδος, ή/και την επεξεργασία της προσλαμβανόμενης τροφής, με την καθυστέρηση στην προώθηση του εντερικού περιεχομένου, με τη λειτουργική ανεπάρκεια του ορθού και σπανιότερα με ανατομικές ανωμαλίες του ορθο-πρωκτικού σωλήνα.

·         Μανομετρία ορθού στην ειδική, μειωμένη τιμή των 120 ευρώ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη.

Η μανομετρία του ορθού είναι η παρακλινική εξέταση επιλογής στη διερεύνηση της λειτουργίας του ορθοπρωκτικού σωλήνα. Δίνει αξιόπιστες μετρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό της χρόνιας δυσκοιλιότητας με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, μέσα από μετρήσιμα – αντικειμενικά μεγέθη βοηθά στο σχεδιασμό της θεραπείας και στην αξιολόγηση της θεραπευτικής προσέγγισης.

Για να κλείσουν το ραντεβού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου με το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, καλώντας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 22:00, στα τηλ: 210 6862397-339.

 

Οι προσφορές εξετάσεων προληπτικού ελέγχου εντάσσονται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μέσα από το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες υγείας, σε προσιτές τιμές.