Κρυψορχία στην βρεφική ηλικία: Πότε και πώς αντιμετωπίζεται

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
Κρυψορχία είναι η ατελής κάθοδος του ενός ή και των δύο όρχεων προς το όσχεο. Ο όρχις δεν ψηλαφάται στο όσχεο ή δεν μπορεί να κατέλθει στο όσχεο με χειρισμούς κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης.

Πολλοί από τους μη κατελθόντες όρχεις κατέρχονται από μόνοι τους μέσα στους πρώτους 9 μήνες. Ως εκ τούτου η 9μηνη παρακολούθηση θεωρείται σκόπιμη.

Πολύ σημαντικό είναι ο διαχωρισμός μεταξύ της κρυψορχίας και του ανασπώμενου όρχι, ο οποίος είναι απολύτως φυσιολογικός και δεν χρειάζεται θεραπεία. Η κλινική εξέταση από έμπειρο παιδοχειρουργό έχει τεράστια σημασία σ΄ αυτήν την περίπτωση.

Γιατί πρέπει να χειρουργείται η κρυψορχία

  • Επιπτώσεις στην γονιμότητα: ο όρχις που παραμένει εκτός του οσχέου σμικρύνεται και εμφανίζει προοδευτική μείωση των γεννητικών κυττάρων. Ο αριθμός των γεννητικών κυττάρων για ένα εξάμηνο παραμένει φυσιολογικός και φθίνει στην συνέχεια. Το 40% των μη κατελθόντων όρχεων στην συμπλήρωση της διετίας στερείται γεννητικών κυττάρων.
  • Εμφάνιση καρκίνου: Από όλες τις περιπτώσεις καρκίνου του όρχεως το 11% αφορά τους κρυψόρχεις.

Πότε πρέπει να χειρουργείται η κρυψορχία

Όπως ήδη αναφέραμε πολλοί από τους μη κατελθόντες όρχεις, κατέρχονται από μόνοι τους αυτόματα μέσα στους πρώτους 9 μήνες της ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τους 12 μήνες οι βλάβες που αναπτύσονται στους όρχεις που βρίσκονται εκτός του οσχέου είναι μόνιμες και δημιουργούν προβλήματα γονιμότητας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ιδανική ηλικία για την επέμβαση είναι μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Πώς χειρουργείται η κρυψορχία

Η χειρουργική αποκατάσταση της κρυψορχίας λέγεται ορχεοπηξία. Είται με την κλασσική μέθοδο (βουβωνική τομή), είται με την λαπαροσκοπική( στις περιπτώσεις των ενδοκοιλιακών ή αψηλάφητων όρχεων) έχει άριστα ποσοστά επιτυχίας στα χέρια έμπειρου παιδοχειρουργού. Ο μικρός ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και οι τομές σε λίγους μήνες είναι αόρατες.

κρυψορχία

Σαρδιανός Νεκτάριος

Χειρουργός παίδων και εφήβων

Ελάχιστα επεμβατική/λαπαροσκοπική χειρουργική – Παιδοουρολογία

Ιατρείο: Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Νέα Σμύρνη, τηλ: 6947584484

email: sardianosn@yahoo.gr