Ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης νέος πρόεδρος του ΔΣ του PhRMA Innovation Forum

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο κ. Ευθύμιος (Μάκης) Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας Janssen Ελλάδος, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, εξελέγη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του PhRMA Innovation Forum, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Το PhRMA Innovation Forum εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα, δημιουργώντας αξία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και την κοινωνία.

Η ανάληψη της θέσης του Προέδρου του PhRMA Innovation Forum πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό διάστημα για την εξέλιξη της φαρμακευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε τα ακόλουθα σοβαρά ζητήματα για το μέλλον της φαρμακευτικής φροντίδας στη χώρα μας:

Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την φαρμακευτική πολιτική ενέχει τον κίνδυνο να αποθαρρύνει την κυκλοφορία νέων φαρμάκων ή και να καταστήσει την κυκλοφορία πολλών φαρμάκων που κυκλοφορούν σήμερα μη βιώσιμη, με συνέπεια τη σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας και της υγείας των ασθενών στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι τα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μεταξύ 1995 – 2010, προσέθεσαν κατά μέσο όρο 11 μήνες ζωής στον Έλληνα πολίτη. Οι χώρες που καθυστερούν την εισαγωγή νέων φαρμάκων έχουν να επιδείξουν κατά μέσο όρο, περίπου 5,5 έτη χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από την Ελλάδα. Τα νέα μέτρα θέτουν σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τα οφέλη που αυτές προσφέρουν.

Το 2016 οι φαρμακευτικές εταιρείες κλήθηκαν να καταβάλλουν πλέον του 1 δις ευρώ σε υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawbacks), παρέχοντας δωρεάν ένα στα 4 φάρμακα που αποζημιώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ και 1 στα 3 φάρμακα που χορηγήθηκε στους νοσηλευθέντες στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα η πρόσθετη δαπάνη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών (περίπου 120 εκ ευρώ ετησίως) καλύπτεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του μηχανισμού του clawback. Είναι προφανές ότι η βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης συνολικά. Δυστυχώς η νέα προτεινόμενη δέσμη μέτρων απαιτεί αυξημένες υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές. Σε πολλά προϊόντα, αυτές θα ξεπερνούν το 50% ή και 60% της τιμής παραγωγού, η οποία είναι από τις χαμηλότερες – σε αρκετές περιπτώσεις η χαμηλότερη τιμή – στην Ε.Ε. Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανόν να στείλει αρνητικά μηνύματα ως προς την δυνατότητα και την προοπτική επιχειρηματικών επενδύσεων στη χώρα μας, όχι μόνο στο φαρμακευτικό κλάδο, αλλά και στην οικονομία γενικότερα.

Εστιάζοντας σε επιβολή νέων rebates και clawbacks, τα προτεινόμενα μέτρα δεν ενθαρρύνουν την υλοποίηση διαρθρωτικών και ήδη νομοθετημένων μεταρρυθμίσεων, όπως τα υποχρεωτικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα μητρώα ασθενών, η ανάλυση δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, η εξοικονόμηση – μέσω μειωμένων τιμών και αυξημένων όγκων – από τα φάρμακα εκτός πατέντας. Υπάρχουν γενικόλογες αναφορές που δεν αποτελούν ένα συνεκτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την εκλογίκευση του συστήματος, για την εξειδίκευση των οποίων η ερευνητική φαρμακευτική βιομηχανία μπορεί και πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά. Ειδικά ο τρόπος που τίθεται η εισαγωγή της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, οδηγεί σε αναπόφευκτη καθυστέρηση εισαγωγής των νέων φαρμάκων και όχι στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Η γενικότερη αντίληψη των μέτρων εμπεριέχει τη λανθασμένη παραδοχή ότι τα νέα φάρμακα είναι υπεύθυνα για την αύξηση του κόστους της φαρμακευτικής φροντίδας. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κατ’ έτος τα νέα φάρμακα που εισήχθησαν την προηγούμενη τριετία δεν ξεπερνούν το 10 – 15% των φαρμακευτικών αγορών του ΕΟΠΥΥ. Η πιθανή εξοικονόμηση μέσω του πρόσθετου έκτακτου τέλους του 25% στα νέα φάρμακα ως απόλυτο μέγεθος είναι πάρα πολύ μικρή σχετικά με τον κίνδυνο μη κυκλοφορίας των νέων φαρμάκων.

Η ερευνητική φαρμακευτική βιομηχανία παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση λύσεων που θα βελτιώνουν την υγεία των πολιτών και θα οδηγούν σε βελτιστοποίηση της χρήσης των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. Ως εκ τούτου, η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία καλεί την πολιτεία σε από κοινού αναζήτηση παραγωγικών λύσεων που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας υγείας.

Οι εταιρίες μέλη του PhRMA Innovation Forum είναι:
ABBVIE , AMGEN HELLAS, ASTELLAS, ASTRAZENECA HELLAS, BAYER HELLAS , BMS HELLAS , CSL BEHRING HELLAS, GENESIS PHARMA, GILEAD SCIENCES, GSK, JANSSEN- CILAG, MERCKSERONO HELLAS, MSD , NOVARTIS HELLAS, NOVO NORDISK HELLAS, PFIZER HELLAS, PHARMASERVE- LILLY , ROCHE HELLAS , SANOFI-AVENTIS, SHIRE HELLAS, UCB