Στην Γερμανία οι φαρμακοποιοί απορούν με αυτά που ζητούν οι Θεσμοί από τους Έλληνες

  • Iatropedia
Όπως αποκαλύπτει ο κ. Δημήτρης Μηνοβγιούδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας, ζητήθηκε από το γερμανικό συνδικαλιστικό όργανο των φαρμακοποιών (ABDA)η γνώμη του σχετικά με τις αλλαγές που δρομολογούνται στα φαρμακεία στην Ελλάδα.Η απάντηση των Γερμανών φαρμακοποιών αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών - μελών σε θέματα φαρμακείων, διότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Στο κείμενό τους αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Τα φαρμακεία στη Γερμανία είναι αρμόδια για την φαρμακευτικής φροντίδα και περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα εφημεριών και διανυκτερεύσεων – όπως ορίζεται από τους τοπικούς συλλόγους – εξασφαλίζει την γεωγραφικά ορθή κάλυψη του πληθυσμού ολόκληρο το 24ωρο.

Οι ιδιοκτήτες φαρμακοποιοί φέρουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες Υγείας ιδιαίτερη ευθύνη. Τα φαρμακεία και η περίθαλψη που προσφέρουν στο σύνολο της, υπόκεινται σε νομοθετικά ρυθμισμένα υψηλά πρότυπα. Αυτή είναι μια αρχή που θα πρέπει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας».

Εξάλλου, όπως προσθέτουν οι Γερμανοί φαρμακοποιοί, «τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το σύστημα Υγείας διαφόρων κρατών – μελών. Εντός της Κομισιόν υπάρχουν διάφορες τάσεις για την διαχείριση των ελεύθερων επαγγελμάτων. Αντιπαρατίθενται η τάση για προώθηση τους από την μια με την τάση για απορρύθμισή τους από την άλλη. Για μια μακροπρόθεσμα αποτελεσματική προώθηση των ελεύθερων επαγγελμάτων και την εξασφάλιση της σημασίας και της αναγκαιότητάς τους για την ευρωπαϊκή οικονομία, απαιτείται και είναι αναγκαία μια συνεπής ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε επαγγέλματος καθώς και τις καθιερωμένες δομές του…».

Να σημειώσουμε ότι τα ελεύθερα επαγγέλματα στη Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες όπως Γαλλία, Αυστρία, έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα αυτοδιοίκησης μέσω των συλλόγων είναι απόλυτα αποτελεσματικό.