ΣτΕ: Ήττα των φαρμακοποιών για το ιδιοκτησιακό- Αλλά τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την επεξεργασία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που απελευθερώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, κατέληξε στην απόφαση ότι είναι συνταγματικό και νόμιμο, πλην μίας παραγράφου που αφορά στην συμμετοχή...

Χάθηκε η μάχη στο ΣτΕ για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και πλέον οι φαρμακοποιοί θα
πρέπει να στραφούν αλλού… δηλαδή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως άλλωστε έχουν προαναγγήλει.

Εν τω μεταξύ, είναι πιθανό να δούμε άμεσα «κινητικότητα»  καθώς «ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγουμένων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μια άδεια κατ΄ ανώτερο
όριο κατ΄ έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο».

ΕΠΕ

Με την έγκριση του Π.Δ. ο μη φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ίδρυσης φαρμακείου μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά και μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που πρέπει να έχει συσταθεί πριν ap;o τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Την ίδια ώρα, στην ΕΠΕ ο φαρμακοποιός θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο.

Για τον φαρμακοποιό, το φαρμακείο του μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής εκτός της Ανώνυμης.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι κατά τους δικαστές, η επίμαχη ρύθμιση κρίθηκε «αναγκαία για την αντιμετώπιση των φαινομένων της υπερκατανάλωσης φαρμάκων, της τεχνητής ζήτησης φαρμάκων και της προώθησης των μη γενοσήμων φαρμάκων, που προκαλούν αύξηση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης και υπέρμετρη επιβάρυνση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
τα οποία εκτιμάται από τα ως άνω κείμενα ότι δύνανται να αποδοθούν, μεταξύ άλλων, και στο μονοπώλιο του εμπορίου φαρμάκων εκ μέρους του κλειστού επαγγελματικού κύκλου των φαρμακοποιών.

Η άρση του μονοπωλίου θεωρείται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση από την ίδια την αγορά
τόσο της προσφοράς και της ζήτησης των φαρμάκων, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών».