Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Σωτήρη Μπερσίμη στον ΕΟΠΥΥ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου "κυκλοφορεί" πια η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του ΕΟΠΥΥ μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Σωτήρη Μπερσίμη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή να έχουν ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας και η θητεία του νέου προέδρου θα είναι 5ετής και με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

eoppydioikitis

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Αίτηση, φωτοαντίγραφο πτυχίου, πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος και υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 μέρες (υπολογιζόμενες εργάσιμες) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος είχε υποβάλει την παραίτησή του το περασμένο καλοκαίρι.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν