Ποινές φαρμάκι για γιατρούς φαρμακοποιούς φυσικοθεραπευτές! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

  • Iatropedia
Ιδιαιτέρως υψηλά πρόστιμα αλλά και διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που έφθασε στη Βουλή για τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς αλλά και τους φαρμακεμπόρους που ακολουθούν παραβατική συμπεριφορά σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων. Διαβάστε αναλυτικά όλα τα πρόστιμα

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Οι πολυσυζητημένες ποινές για όσους διαθέτουν φάρμακα στην αγορά αλλά έχουν κατά νου να κερδοσκοπήσουν, αναμένεται να γίνουν νόμος τους κράτους. Έτσι αν εφαρμοστεί ο νόμος και δε μείνει στις …ελληνικές καλένδες ως συνήθως, τότε γιατροί, φαρμακοποιοί αλλά και φαρμακέμποροι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν παρανομήσουν. Αντίστοιχα και για όσους λειτουργούς του Ιπποκράτη επιχειρήσουν να πάρουν το γνωστό φακελάκι και πιαστούν. Τότε μπορεί να πρέπει να αποχαιρετήσουν το ΕΣΥ ή και να πληρώσουν ….κάτι παραπάνω.

Αναλυτικά:

Οι ποινές για τους φαρμακεμπόρους

Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των

φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα απαιτούμενα παραστατικά και τον

πολυψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode

φαρμάκου). Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται

χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής

Μάλιστα αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην αγορά με υπαιτιότητα του φαρμακεμπόρου ή δεν έχουν δηλωθεί σωστά οι ταινίες γνησιότητας τότε τα πρόστιμα γίνονται ιδιαιτέρως υψηλά και κυμαίνονται από 30.000 έως και 1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

«Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των

υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας

κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά

με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον

εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000)

ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης».

Αντίστοιχα και για τους φαρμακοποιούς που πωλούν φάρμακα παρανόμως μέσω του ίντερνετ τα πρόστιμα είναι τσουχτερά καθώς αναφέρεται: Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακεία απαγορεύεται να

διαθέτουν μέσω του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα,

συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί

αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.

Στους παραβάτες της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται

σωρευτικά α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό

πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Για τους παραβάτες φαρμακοποιούς προβλέπεται και προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις μήνες έως δύο έτη.

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ)

Σε ότι αφορά τη συνταγογράφηση φαρμάκων στο στόχαστρο μπαίνουν και οι γιατροί που θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χορηγούν τις αγωγές στους ασθενείς.

Συγκεκριμένα οφείλουν:

«Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να

συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο

και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων.

Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και

σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».

Για τους παραβάτες υπάρχει ειδική παράγραφος που αποκλείει το γιατρό από τον ΕΟΠΥΥ:

«Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική δίωξη του ιατρού από τα

αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Επιστροφές και πρόστιμα για τα διαγνωστικά εργαστήρια που παραβαίνουν τις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ δε λείπουν από το πολυνομοσχέδιο καθώς ορίζεται:

«για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη

συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας

των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό

εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό

(20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που

εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον έλεγχο έτος, για κάθε παράβαση των

υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών

υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συμβάσεων.».

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές κλινικές: «για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Για όσους πάλι σκέφτονται να υπερχρεώσουν φυσικοθεραπείες, τα πρόστιμα μπορεί να είναι αποτρεπτικά καθώς προβλέπεται: «Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης».

Τα φακελάκια των γιατρών

Για όσους πατούν τον όρκο του Ιπποκράτη και ζητούν χρήματα από τους ασθενείς, πλέον τα πράγματα δε θα είναι εύκολα εάν τουλάχιστον εφαρμοστεί ο νόμος.

«Ο ιατρός τιμωρείται υποχρεωτικώς με ποινή οριστικής παύσης και σωρευτικά με ποινή προστίμου, από 5.000 μέχρι 30.000 ευρώ για την α΄ περίπτωση και το ποσό του ανταλλάγματος προσαυξημένο επί 50 φορές για την β΄ περίπτωση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μαχαίρι σε διαγνωστικά, νοσηλείες, φυσικοθεραπείες! Τα νέα όρια στο πολυνομοσχέδιο

Ενοικιάζονται φθηνοί… τραυματιοφορείς! Απάτη με προσωπικό καταγγέλλουν εργαζόμενοι

Πρόσωπο μυστήριο κλέβει τον ΕΟΠΥΥ! Υπόθεση εξαπάτησης με φάρμακα από άγνωστο άνδρα

Έρχεται το πολυνομοσχέδιο με το μεγάλο «τσεκούρι» στον ΕΟΠΥΥ! Τι χάνουμε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν