Ποιοι άνθρωποι κρύβονται πίσω από το »διάβασμα» του DNA;

  • Iatropedia
Ο σκελετός του τάφου της Αμφίπολης εκτός από τον παγκόσμιο θαυμασμό που προκάλεσε έφερε στο φως της δημοσιότητας μια άγνωστη ειδικότητα για το ευρύ κοινό, αυτή της ιατροδικαστικής ανθρωπολογίας. Οι ειδικοί αυτοί χάρη στις τεράστιες προόδους της επιστήμης μπορούν να βρούν την ταυτότητα του νεκρού. Μάλιστα μπορούν να ‘διαβάσουν’ τα στοιχεία σε ένα σκε­λετό, όπως μπορεί κάποιος να διαβάσει εύκολα ένα βιβλίο. Διαβάστε στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί τι είναι η ιατροδικαστική ανθρωπολογία.

Της Αθηνάς Εσκίογλου BSc

Ειδικός Ιατροδικαστικός Ανθρωπολόγος

Η ανθρωπολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη κοινωνιολογία, την θρησκεία, τη γλώσσα και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και την εξέλιξή του.

Η ιατροδικαστική ανθρωπολογία όμως είναι μια διαφορετική και τελείως ξεχω­ριστή επιστήμη:

Πρόκειται λοιπόν για την επιστήμη που αναλύει τον ανθρώπινο σκελετό για να δημιουργήσει ένα βιολογικό προφίλ, υπολογίζοντας την ηλικία, το φύλο, το ύψος, την καταγωγή και σημάδια τραυμάτων ή παθολογίας για την ταυτοποίη­ση του άγνωστου νεκρού.

Με αυτή την τεχνική αποκλεισμού μειώνονται οι πιθανότητες να πρόκειται για νεκρό που δεν ταιριάζει σε συγκεκριμένο βιολο­γικό προφίλ.

Ο ιατροδικαστικός ανθρωπολόγος χρησιμοποιώντας συγκριτικά δεδομένα DNA, οδοντιατρικά δεδομένα ή ακόμα και δακτυλικά αποτυπώματα όπου είναι εφικτό, καταλήγει να αποδείξει ή να αποκλείσει την ταυτότητα του νεκρού αφού προηγουμένως ο νεκρός έχει ταυτιστεί με το βιολογικό προφίλ που δημιούργησαν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί.

Σε περιπτώσεις μαζικών θανάτων όπως σε τροχαία, σε εμπόλεμες ζώνες, μαζικές καταστροφές, και σε τρομοκρατικά κτυπήματα, ο ιατροδικαστικός ανθρωπολόγος έχει την ικανότη­τα να διαχωρίσει μέσα από τις ανακατεμένες σορούς ξεχωριστά κάθε άτομο για να προχωρήσει εν συνεχεία στη ταυτοποίησης του.

Ο συγκεκριμένος επιστήμονας δύναται να ‘διαβάσει’ τα στοιχεία σε ένα σκε­λετό, όπως μπορεί κάποιος να διαβάσει εύκολα ένα βιβλίο.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη διαλεύκανση σοβαρών ποινικών υποθέσεων είναι οι ίδιες που μπορούν να εφαρμοστούν στη διακρίβωση σκελετών κάθε ηλικίας, σύγχρονων ή αρχαίων.

Τα οστά συνήθως φωτογραφίζονται και λαμβάνονται από αυτά ακτινογραφίες. Μερικά, μπορούν να υποβληθούν σε αξονι­κή τομογραφία ή να εξεταστούν με υψηλής ισχύος μικροσκόπια.

Οι τεχνικές αυτές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα υπολείμματα χωρίς να τα αλλοιώνουν, παρέχοντας παράλληλα την οπτική τους καταγραφή.

Μιτο­χόνδριο DNA στα οστά και τα δόντια μπορεί να χρησιμεύσει για να επιβεβαι­ωθούν οι σχέσεις των υπολειμμάτων με νεκρούς ή ζωντανούς απογόνους.

Άλλες χημικές αναλύσεις, όπως αυτές που αφορούν ισότοπα, δύνανται να πα­ράσχουν πληροφορίες σχετικές με την ηλικία των οστών και τη διατροφή του ατόμου.

Σε κάθε περίπτωση, με τη πρόοδο της επιστήμης ανακαλύφθηκαν πολύ περισ­σότερες μέθοδοι ταυτοποίησης των οστών που είναι ελλιπή, καμένα, σπασμέ­να ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατεστραμμένα.

Αθηνά Εσκίογλου BSc

Ειδικός ιατροδικαστικός ανθρωπολόγος

http://www.linkedin.com/pub/bsc-athina-eskioglou/52/808/625?trk=shareFB

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν