Ο ΙΣΑ καταγγέλλει προσπάθειες κατάργησης ή υποβάθμισης της κυτταρολογίας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μια ολόκληρη ιατρική ειδικότητα φαίνεται ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν ή και να καταργήσουν με αποτέλεσμα να βρίσκουν "απέναντι" το σύνολο της ιατρικής κοινότητας και φυσικά και τον ΙΣΑ.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ μάλιστα  δηλώνει ομόφωνα ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε κάθε ενέργεια που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ειδικότητας της κυτταρολογίας, η οποία θα πρέπει όχι μόνο να παραμείνει κύρια και ανεξάρτητη αλλά και να αναβαθμιστεί, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας.

Όπως λένε, «η χώρα μας οφείλει να αναδείξει το έργο των Ελλήνων ιατρών κυτταρολόγων, οι οποίοι συνεχίζοντας το έργο του θεμελιωτή της ειδικότητας Γεωργίου Παπανικολάου, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους και σημαντικότερους γιατρούς παγκοσμίως,  έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στη Δημόσια Υγεία, και έχουν διασφαλίσει την υγεία και τη ζωή πολλών Ελλήνων πολιτών με έγκαιρη διάγνωση θανατηφόρων νόσων.

Κάθε απόφαση ή τυχόν πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ για ‘‘Ενιαία εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική και ενοποίηση συναφών ιατρικών επιστημονικών Εταιρειών’, η οποία έχει ως στόχο τη σιωπηρή κατάργηση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας θα πρέπει να καταδικαστεί τόσο από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ όσο και από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς μία τέτοια πρόταση όχι μόνο οδηγεί στην υποβάθμιση του επιστημονικού έργου των ιατρών Κυτταρολόγων και εν γένει του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, αλλά θέτει και ζητήματα ανεπαρκούς εκπαίδευσης στην Κυτταρολογία . Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εκπαίδευση ενός μόνο έτους στην κυτταρολογία για την κατοχύρωση του δικαιώματος άσκησης των ιατρικών πράξεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της,  είναι αντίθετη σε κάθε επιστημονικό δεδομένο αλλά και στις οδηγίες της Eυρωπαϊκής Συνομοσπονδία Κυτταρολογικών Εταιρειών, και θα έχει δε δυσμενέστατα αποτελέσματα για τη Δημόσια Υγεία.

Κατόπιν αυτών, ζητάμε από την ηγεσία του ΚΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας να ενεργήσουν άμεσα για τη σύσταση ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Κυτταρολογίας, δεδομένου ότι η Κυτταρολογία αποτελεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κύρια και ανεξάρτητη ειδικότητα.   Η Ομάδα αυτή οφείλει να κληθεί να εισηγηθεί για το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης ειδικότητας,  και την υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευομένου και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του, όπως και οι ομάδες εργασίας κάθε νομοθετημένης ιατρικής ειδικότητας».