Νέο ΔΣ για την περίφημη ΑΕΜΥ που διαχειρίζεται και το Νοσοκομείο Θήρας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/18-10-2016) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.). Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΜΥ ιδρύθηκε με το Νόμο 3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινής ωφέλειας που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, ασκούμενη από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας. Η ΑΕΜΥ εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Η σύνθεση της επιτροπης έχει ως εξής:

·        Σταύρου Μιχαήλ, Οικονομολόγος – Πρόεδρος

·        Αθανασίου Γεωργία, Φαρμακοποιός – Διευθύνουσα Σύμβουλος

·        Μαυρικάκη Μαρία, Οικονομολόγος – Αντιπρόεδρος

·        Ρούσσος Μιχαήλ, Δικηγόρος – Τακτικό Μέλος

·        Γαβράς Παναγιώτης, Ιατρός Χειρουργός Ουρολόγος – Τακτικό Μέλος

·        Παγκαλίδης Κύρος, Αρχιτέκτονας – Τακτικό Μέλος

·        Γεωργίνης Γεώργιος, Ιατρός Ορθοπεδικός – Τακτικό Μέλος

Όπως αναφέρουν από το ΥΥΚΑ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σταύρου Μιχαήλ, καθώς και τα τακτικά μέλη Ρούσσος Μιχαήλ και Γαβράς Παναγιώτης, συμμετείχαν επιτυχώς στην σύνθεση του απερχόμενου Δ.Σ. και θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.

Η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος Αθανασίου Γεωργία, αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρίας, μεταφέροντας την πολυετή πείρα της ως Διευθύντρια του ΕΟΦ.

Καταλυτικής σημασίας αναμένεται να είναι και η παρουσία της, εγνωσμένης αξίας, νέας Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Μαυρικάκη Μαρίας, η οποία ορίζεται επίσης ως εντεταλμένη σύμβουλος της εταιρίας και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. για θέματα Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας).

Το τακτικό μέλος Γεωργίνης Γεώργιος είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΕΔΥ Δάφνης – Υμηττού, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και αναμένεται να προσφέρει θετικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, των δομών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Τέλος, η παρουσία ως τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Παγκαλίδη Κύρου,  αναγνωρισμένου μέλους της τοπικής κοινωνίας της Θήρας (Σαντορίνης), θα αποτελέσει σημαντικό εχέγγυο για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Θήρας.

Η θητεία των ανωτέρω διοριζόμενων λήγει την 31-12-2017.