«Μύλος» με το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων- Επιχειρηματίες προσέφυγαν στο ΣτΕ απέναντι στους φαρμακοποιούς

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Οι φαρμακοποιοί ζητούν από το ΣτΕ να ακυρωθεί η ΚΥΑ που προβλέπει την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού τους και επιτρέπει σε μη φαρμακοποιοί να ιδρύει και να κατέχει φαρμακείο σε ποσοστά 99%. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν αντίστροφα αιτήματα προς το ΣτΕ καθώς θέλουν μεν την ακύρωση της επίμαχης ΚΥΑ αλλά όχι μόνο για να μπορούν ιδιώτες μη φαρμακοποιοί να κατέχουν φαρμακεία, αλλά και οι συνεταιρισμοί...

Τρεις επιχειρηματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι φαρμακοποιοί, υπέβαλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 36277/2016, με την οποία θεσπίζονται περιορισμοί στην ίδρυση νέου φαρμακείου. Ζητούν δηλαδή την κατάργηση όλων των περιορισμών δικαιολογώντας το αίτημά τους με το αιτιολογικό είναι οι περιοσμοί είναι αντισυνταγματικοί!

Με την επίμαχη ΚΥΑ του 3 Μαΐου 2016 δίνεται το δικαίωμα ίδρυσης φαρμακείου και σε μη φαρμακοποιούς, αλλά όχι σε νομικά πρόσωπα καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)».

Οι τρεις επιχειρηματίες ζητούν τώρα την ακύρωση της ΚΥΑ 36277/2016, με τα εξής επιχειρήματα:

Το ισχύον Σύνταγμα κατοχυρώνει την επαγγελματική και οικονομική ελευθερία, οι οποίες ταυτίζονται με την ελευθερία της αγοράς.

Στις παραπάνω ελευθερίες μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί μόνο για την προστασία των δικαιωμάτων της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την αποτροπή βλαβών στην εθνική οικονομία.

Και συνεχίζουν στο σκεπτικό τους λέγοντας ότι «εκκινώντας από την κατάφαση ότι η προσβαλλόμενη ΚΥΑ αποσκοπεί στην απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, οι προλεχθέντες περιορισμοί υποσκάπτουν ή αναιρούν τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η επίμαχη κανονιστική πράξη»…

 

Οι επιχειρηματίες τονίζουν εξάλλου ότι η  ΚΥΑ παραβιάζει τις διατάξεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και πρέπει να σταλεί από το ΣτΕ σχετικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.