Κραυγή απόγνωσης των υπαλλήλων ΕΦΕΤ: «Δραματική η υποστελέχωση – Σε οριακό επίπεδο οι υπηρεσίες μας»

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
ΕΦΕΤ
Με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεώργιο Γεωργαντά, προς τη διοίκηση του ΕΦΕΤ και προς τα ΜΜΕ, ο Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διαμαρτύρεται για την δραματική υποστελέχωση του Φορέα, τις επιπτώσεις που αυτή έχει για τον έλεγχο των τροφίμων στην Ελλάδα και τις σχετικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων την τελευταία 12ετία.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για οριακό επίπεδο στο οποίοι έχει φτάσει ο έλεγχος τροφίμων στην χώρα μας και ότι οι κρατικές υπηρεσίες, που ασχολούνται µε αυτόν, ύστερα από μια δεκαετία πλήρους απαξίωσής τους, δυσκολεύονται σοβαρά πλέον να επιτελέσουν το έργο τους.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε σύνολο 488 οργανικών θέσεων, υπηρετούν μόλις 254 εργαζόμενοι, ενώ οι αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τις 80, οι προσλήψεις την τελευταία 12ετια είναι μηδενικές και ο προγραμματισμός για το έτος 2023 είναι μόνο 4!

Σημειώνεται ότι η επιστολή φέρει ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2022, αλλά η σχετική ενημέρωση στα ΜΜΕ έφτασε σήμερα.

Η επιστολή του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ο έλεγχος των τροφίμων στην χώρα µας έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο.

Οι κρατικές υπηρεσίες, που ασχολούνται µε αυτόν, ύστερα από μία δεκαετία πλήρους απαξίωσής τους, δυσκολεύονται σοβαρά πλέον να επιτελέσουν το έργο τους.

Αναφέρουμε τα εξής:

Ο ΕΦΕΤ εξακολουθεί να είναι τραγικἁ υποστελεχωµένος µε καλυμμένες θέσεις λιγότερες απὀ το 50% του προβλεπόμενου προσωπικού. Σε σύνολο 488 οργανικών θέσεων, υπηρετούν μόλις 254 εργαζόµενοι, ενώ οι αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τις 80, οι προσλήψεις την τελευταία 12ετια είναι µηδενικές και ο προγραμματισμός για το έτος 2023 είναι μόνο 4 !!

  • Σε σημαντικές Περιφερειακές Διευθύνσεις υπηρετεί αριθµός επιθεωρητών μικρότερος απὀ τα δάχτυλα του ενός χεριού, όπως αυτές της Πελοποννήσου (µε 2 επιθεωρητές), του Βόρειου Αιγαίου (µε 3 επιθεωρητές) και της Κρήτης (µε 6 επιθεωρητές), οι οποἱες είναι αρμόδιες για τον ἐλεγχο δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων τροφίμων.
  • Οι Διοικητικές Υπηρεσίες τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι αποψιλωµένες, γεγονός. που «υπονομεύει ακόµα περισσότερο το συνολικὀ ἐργο αλλά και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας.
  • Σημαντικά αντικείµενα ἡ κομμάτια αυτών, ὁπως της Πληροφορικής υποστήριξης, της τεχνικής υποστήριξης, της καθαριότητας, του τηλεφωνικού κέντρου κλπ δίνονται σε ιδιώτες ενώ υπάρχει παντελἠς ἑλλειψη Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Παρά τις προβλέψεις του οργανογράμµατος δεν έχουν ακόµα συσταθεί Περιφερειακές Διευθύνεις του ΕΦΕΤ σε 4 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας (Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου).
  • Η χρηματοδότηση του ΕΦΕΤ απὀ τον κρατικὀ προϋπολογισμό δεν επαρκεἰ για την κάλυψη ούτε των πάγιων εξόδων λειτουργίας ούτε των πιο στοιχειωδών αναγκών του ελεγκτικού έργου. Οριακἀ καλύπτεται η μισθοδοσία των εργαζομένων. Ὡς εκ τούτου, η κάλυψη των λειτουργικὠν εξόδων του φορέα, στηρίζεται στην επιβολή και είσπραξη προστίµων, γεγονός που υπονομεύει το έργο µας.

Παρά τον υπερβάλλοντα ζήλο των συναδέλφων και την προσπάθεια που γίνεται απὀ τις υπάρχουσες Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ ὡστε να καλυφθεί το ελεγκτικὀ έργο, γίνεται κατανοητό ὁτι µε δεδομένη τη συνολικἠ υποστελέχωση και το γεγονός ὁτι αναφερόμαστε σε ολόκληρες Περιφέρειες µε τεράστιο ὀγκο επιχειρήσεων, αυτό μάλλον ανέφικτο μοιάζει.

Η  ὁποια λειτουργία του φορέα στηρίζεται αποκλειστικἁ στο φιλότιμο των εργαζόμενων του, οι οποίοι βιώνουν απὀ πλευράς μισθολογικὠν (µείωση µισθολογικὠν απολαβών 40% τα τελευταία χρόνια) και άλλων εργασιακών δικαιωμάτων µια ζοφερή πραγματικότητα που διαμορφώθηκε κυρίως την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων και χειροτερεύει σήµερα µε την ακρίβεια και τον πόλεμο.

Είναι χαρακτηριστικὀ ὁτι κατά την περίοδο της πανδηµίας αφεθήκαµε χωρίς µέσα Προστασίας, τα οποία τελικό εξασφαλίσαµε µε διεκδίκηση και ἐτσι κατἑστη εφικτή η συνέχιση του έργου µας, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η προώθηση απὀ την Ισχύουσα ευρωενωσιακἡ νοµοθεσία (Καν (ΕΕ) 2017 /625, Κεφ ΠΠ) της παραχώρησης ελεγκτικού ἐργου σε Ιδιώτες, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και μετατρέπει έναν ελεγκτικὀ μηχανισμό σε απλὀ παρατηρητή και σύμβουλο επιχειρήσεων. Επικαλούμενοι την υποστελέχωση και υποχρηµατοδότηση των ελεγκτικὠν μηχανισμών, παρουσιάζουν τον ἐλεγχο από ιδιώτες ως μονόδρομο. Το ἰδιο μοντέλο ελέγχου απὀ ιδιώτες εφαρμόστηκε στην Αγγλία µε αποτέλεσµα την υγειονομική κρίση της «νόσου των τρελών αγελάδων». Στη χώρα µας πιο πρόσφατο παράδειγµα είναι η εκχώρηση εμβολιαστικὠν προγραμμάτων ζωοανθρωπωνόσων πχ βρουκέλλωσης σε ιδιώτες µε ανεπιτυχἠ αποτελέσµατα.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων 12 ετών, η µια μετά την ἀλλη, έβαλαν τη δικἡ τους σφραγίδα στην υπονόμευση του έργου του ΕΦΕΤ, που στα χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποτροπή διαφόρων διατροφικὠν σκανδάλων, τα οποία κατά καιρούς ξεπηδούν σε άλλα κράτη της ΕΕ (ενδεικτικἁ θυµἰζουμε νόσο τρελών αγελάδων, διοξίνες, κρέας αλόγου κλπ).

Είναι θέµα χρόνου τέτοιου είδους σκάνδαλα να αρχίσουν να χτυπούν και την πόρτα της δικής µας χώρας εξαιτίας της παραλυσίας που επιχειρείται να επιβληθεί στον ελεγκτικὀ μηχανισμό, στο ὀνομα της διαμόρφωσης ενός «φιλικού περιβάλλοντος” για τις επιχειρήσεις.

Οι εργαζόµενοι στον ΕΦΕΤ λέμε ότι ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ µε αυτή την κατάσταση.

Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε Πρωτοβουλίες ώστε να αναδείξουµε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ένα πρὠτο βήμα να αποτελεί η πλατιἁ ενηµέρωση του κόσμου για την κρἰσιµη κατάσταση στην οποία βρίσκονται ο δημόσιος μηχανισμὀς ελέγχου των τροφίμων.

Εντείνουµε τις διεκδικήσεις µας για ἑναν ΕΦΕΤ που πραγµατικἁ θα προασπίζει τη δημόσια Υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν