ΙΣΑ προς ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING: αντί να ανακουφίσετε, συμβάλλετε στη διατήρηση του κλίματος οικονομικής ασφυξίας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ενημέρωση για την ρύθμιση δόσεων της Πειραιώς Factoring αλλά και για την επιστολή που απέστειλε στους υπεύυνους αυτής, έκανε ο ΙΣΑ στα μέλη του.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του ΙΣΑ:

Αν και γνωρίζετε άριστα τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει, εδώ και χρόνια, στους γιατρούς-μέλη μας η καθυστέρηση του ΕΟΠΥΥ (και των προ αυτού Ασφαλιστικών Ταμείων) να εκπληρώσουν τις προς αυτούς οφειλές τους, οι οποίες προέρχονται από επισκέψεις, διαγνώσεις και θεραπείες ασφαλισμένων, εντούτοις, πληροφορούμαστε ότι τα χρήματα που καταβάλλονται τώρα από τον Οργανισμό – πάλι καθυστερημένα – σε μερική εξόφληση τέτοιων οφειλών η Εταιρία σας φέρει σε πίστωση των τελευταίων – και όχι των τρεχουσών – δόσεων των δανείων που τους έχει χορηγήσει.

Με τον τρόπο όμως αυτόν, αντί να ανακουφίσετε, συμβάλλετε στη διατήρηση του κλίματος οικονομικής ασφυξίας που έχουν δημιουργήσει σε βάρος των γιατρών αφ’ ενός η πολυετής υπερημερία (και το άτοκο των καταβολών) από πλευράς Δημοσίου και αφ’ ετέρου η υποχρέωση έντοκης εξόφλησης των δανείων τους προς την Εταιρία σας.

Έχετε επανειλημμένως, τουλάχιστον κατά τις συζητήσεις του Προεδρείου σας με τον ΙΣΑ και τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς των γιατρών, εκφράσει το ενδιαφέρον και τη διάθεσή σας να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια στους γιατρούς για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς για επιστήμονες κατάστασης που τους δημιούργησε η οικονομική συμπεριφορά των Ταμείων την τελευταία 8ετία.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι, σε άλλες κατηγορίες οφειλετών, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως και οι άλλες Τράπεζες, έχουν χορηγήσει περίοδο χάριτος προς διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Στο πνεύμα λοιπόν αυτό, σας καλούμε όπως οι γενόμενες τώρα από τον ΕΟΠΥΥ καταβολές εξοφλήσουν τις τρέχουσες και όχι τις τελευταίες δόσεις των δανείων των γιατρών, ώστε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ να εκδηλώσει έτσι ενεργά τη στήριξή της στην προσπάθειά τους να φανούν έντιμοι και συνεπείς στις ανειλημμένες προς αυτήν υποχρεώσεις τους, υπό τις γνωστές και χρονίζουσες δυσμενείς συνθήκες που είναι αναγκασμένοι να ασκούν το λειτούργημά τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ