ΙΣΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων σε αθλητές και αθλούμενους

  • Γιάννα Σουλάκη
ΙΣΑ
Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους σε αθλητικά Σωματεία.

Η ιατρική εξέταση οφείλει να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και όχι με τη μετάβαση γιατρού στο χώρο που διεξάγονται τα αθλήματα.

Σε συνέχεια ερωτημάτων και επισημάνσεων αθλητικών Σωματείων για την υποχρέωση έκδοσης ιατρικής γνωμάτευσης σε αθλούμενους που δεν συμμετέχουν σε αγωνιστικά τμήματα στα εκάστοτε Σωματεία, ο ΙΣΑ να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Με βάση την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/3254/8.8.2018) και ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού  και Αθλητισμού, η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

Δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης για την συμμετοχή αθλούμενων σε μη αγωνιστικά τμήματα.

Πλην όμως, έχουμε την άποψη ότι κρίνεται επιβεβλημένο για την συμμετοχή σε κάθε άθλημα μη αγωνιστικό να προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευση η οποία θα βεβαιώνει ότι οι αθλούμενοι είναι υγιείς, δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων και μπορούν να ασκηθούν στο εκάστοτε άθλημα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, εκτός και να υφίσταται στον χώρο αδειοδοτημένο από τον ΙΣΑ ως αρμόδιο φορέα ιατρείο παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να χορηγούν τις ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις έχουμε την άποψη ότι τέτοιες δύνανται να χορηγούν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητή, καρδιολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν παρακολουθήσει πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια.