Αιτήσεις για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε δημόσια νοσοκομεία

  • Iatropedia
Από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία.Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπηρεσιακού υπουργού, Θάνου Δημόπουλου, η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα καθορίζεται σε 30, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Τα τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 15 καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για τα Δ.Ι.Ε.Κ. των παραμεθορίων περιοχών ο ελάχιστος αριθμός των καταρτιζομένων καθορίζεται σε 10.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τα τελικά αποτελέσματα ανά ειδικότητα – τμήμα ανακοινώνονται από τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ., αναρτώνται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. και αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται τριμελής επιτροπή που έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο εν λόγω Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄).

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.

Το προσωπικό και ο Διευθυντής που υπηρετούν στις καταργούμενες δυνάμει του Ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006 είναι αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Επίσης, διδακτικό έργο δύνανται να παρέχουν ιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ. άνευ αμοιβής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν