Διοικητής Θριασίου: Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει αναβαθμιστεί και έχει 4 γιατρούς

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε απάντηση δημοσιευμάτων με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων που αφορούν τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ,η Διοίκηση του Νοσοκομείου δίνει την δική της απάντηση.

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής :

Η νέα Διοίκηση του Νοσοκομείου διερευνώντας τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής μας στις αρχές του 2017, προχώρησε με ταχύτατες διαδικασίες στην ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης των χώρων της Μ.Τ.Ν και αναβάθμισης του ιατροτεχολογικού της εξοπλισμού προκειμένου να δημιουργήσει μια σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που θα εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Επιπλέον η ενίσχυση της μονάδας σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει σαν αποτέλεσμα να αποτελεί το εν λόγω τμήμα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του νοσοκομείου μας, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Σωματείου του Νοσοκομείου μας (…οι τακτικές και έκτακτες συνεδρίες αιμοκάθαρσης έχουν αυξηθεί κατά 14% σε σχέση με το 2017 και κατά 67% σε σχέση με το 2016.)

Σήμερα στη Μ.Τ.Ν του Θριασίου Νοσοκομείου υπηρετούν 3 μόνιμοι νεφρολόγοι και 1 επικουρικός με τριετή σύμβαση και 8 νοσηλευτές για τα 13 Μηχανήματα Τεχνητού που διαθέτει. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει τοποθετηθεί είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα πρότυπα, σύμφωνα με το υπ.αριθμ.30328-31/10/2018-Φ.419 έγγραφο της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνεται σε αυτό, οι ημέρες ανάπαυσης και οι νόμιμες άδειες του προσωπικού χορηγούνται κανονικά, χωρίς περικοπές, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ασφάλεια των ασθενών σε προτεραιότητα.

Η Μ.Τ.Ν από τον περασμένο Φεβρουάριο του 2017 συμμετέχει στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του νοσοκομείου μας σε 12ωρη βάση.

Με την επέκταση της δραστηριότητάς της η Μ.Τ.Ν. συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάλειψη του φαινομένου των «περιφερόμενων» αιμοκαθαιρόμενων, υποδεχόμενη ανασφάλιστους ασθενείς της ευρύτερης περιφέρειας Δυτικής Αττικής, οι οποίοι πλέον απολαμβάνουν συνεχούς και απρόσκοπτης ιατρικής φροντίδας, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας μέσω μεθόδων επεμβατικής νεφρολογίας (τοποθέτηση μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης από εξειδικευμένο νεφρολόγο).

Όλα τα ανωτέρω έχουν επιτευχθεί μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας με το προσωπικό της Μ.Τ.Ν και για τα όποια τυχόν προβλήματα ανακύπτουν βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία για την επίλυσή τους. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα συνεργασίας έχει επιτευχθεί η εντυπωσιακή αύξηση του έργου της Μ.Τ.Ν η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Όπως γίνεται αντιληπτό θα περίμενε κανείς την επιβράβευση, μέσω θετικών σχολίων, για την εξέλιξη ενός τμήματος του οργανισμού μας, το οποίο καλύπτει βασικές υγειονομικές ανάγκες συμμετέχοντας σε γενικές εφημερίες, καλύπτοντας συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη φροντίδας και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Αντί αυτού υφιστάμεθα μία απίστευτη επίθεση μέσω «εργαλειοποίησης» καθημερινών φαινομένων στην λειτουργία ενός τμήματος (στην συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια εγκυμοσύνης νοσηλεύτριας της Μ.Τ.Ν) με εμφανή μικροπολιτική διάθεση και στόχευση.

Παρά ταύτα, η σημερινή διοίκηση θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων και παραμένει αρωγός στα προβλήματα και τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων ασθενών με Νεφρική Νόσο.

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του iatropedia.gr

Εργαζόμενοι στο Θριάσιο: Προβλήματα λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού