Η απελευθέρωση της τιμής στα ΜΥΣΥΦΑ φέρνει αυξήσεις και διαφωνίες…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισμού μιας ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης που θα αναγράφεται στα κουτιά των ΜΗΣΥΦΑ. Ναι αλλά...

Θα είναι κάπως δεσμευτική μεν αλλά διόλου σίγουρη ούτε υποχρεωτική! Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι οι τιμές θα πάρουν σύντομα την ανιούσα όπως άλλωστε έχουν προβλέψει προ 2ετίας οι φαρμακοποιοί.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας βέβαια πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα αποφευχθεί μέσω των «εμποδίων» που θέτει αλλά κάτι τέτοιο μένει να αποδειχτεί στο άμεσο μέλλον…

Από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο η Απόφαση χαρακτηρίστηκε «ανεφάρμοστη και απαράδεκτη» και αυτοί συνήθως κάτι ξέρουν καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επαληθευτεί. Αλλά με την ΥΑ αυτή να αποτελεί μνημονιακή μας δέσμευση, λίγα μπορούσαν να κάνουν από την Αριστοτέλους να αποτρέψουν την νέα αύξηση τιμών!

Σύμφωνα με την ΥΑ στην συσκευασία των σκευασμάτων που αποτελούν Μη Υποχρεωτικώς Συνατγογραφούμενο Φάρμακο (ΜΥΣΥΦΑ), αναγράφεται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο μία ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης. Η βάση για την εξαγωγή της τιμής αυτής διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ε.Ε, ενώ περιγράφονται και εναλλακτικοί τρόποι για το ενδεχόμενο να μην κυκλοφορεί το προϊόν σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

«Η τιμή που αναζητείται αφορά σε τιμές παραγωγού (ex factory), ή στην τιμή παραγωγού που μπορεί να εξαχθεί από την έρευνα σε λοιπά είδη τιμών (ήτοι εισαγωγού ή χονδρική ή λιανική). Ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιμή βάσης που προκύπτει δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ», αναφέρεται στην υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με την απόφαση, «η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης δεν είναι υποχρεωτική για όσους διαθέτουν τα φάρμακα (σ.σ. φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακοποιοί και σούπερ μάρκετ), οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά».

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, σημειώνουν ωστόσο ότι «από τη διατύπωση της υπουργικής απόφασης είναι προφανές ότι τα ΜΥΣΥΦΑ θα οδηγηθούν σε αυξήσεις τιμών, παρά τη διαφαινόμενη αγωνία του υπουργείου να υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος μέσω του ΕΟΦ».