Αγώνας των φαρμακοποιών ώστε να μην ισχύσει η αδειοδότηση σε μη πτυχιούχους

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Δικαστική μάχη κατά του νόμου που επιτρέπει σε ιδιώτες, μη φαρμακοποιούς, να ανοίγουν φαρμακεία ξεκίνησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής προσπαθώντας να περιφρουρήσει το επάγγελμα.

Με την εν λόγω στο ΣτΕ προσφυγή τα μέλη του ΦΣΑ ζητούν να ακυρωθούν «ως αντισυνταγματικές και παράνομες» οι αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Υγείας με τις οποίες απελευθερώνεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού και δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες μη πτυχιούχους φαρμακευτικής να ιδρύσουν φαρμακεία.

Σύμφωνα με τον νόμο, τα φαρμακεία των ιδιωτών μη πτυχιούχων φαρμακοποιών θα λειτουργούν με τη μορφή ΕΠΕ και υποχρεωτικά θα υπάρχει συνέταιρος φαρμακοποιός με ποσοστό μόλις 20%.

Στην προσφυγή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αναφέρει ότι για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών στα φαρμακεία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Συντάγματος, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση Υπουργικής Απόφασης όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, αναφέρει ότι παραβιάζεται η Αρχή της ισότητας.

Σύμφωνα με την προσφυγή, οι Υπουργικές Αποφάσεις δημιουργούν επιχειρηματίες δύο ταχυτήτων «δίνοντας έτσι στους ιδιώτες την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι των επιστημόνων φαρμακοποιών».