Τέσσερις στους δέκα Έλληνες δεν είναι και τόσο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους

  • Ρούλα Τσουλέα
ζωή
Νέα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat). Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ολοένα λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους φαίνεται πως είναι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τα οικονομικά προβλήματα να είναι κυρίως αυτά που απομυζούν την ευτυχία τους.

Νέα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) αποκαλύπτουν πως η βαθμολογία που δίνουν στην ικανοποίηση από τη ζωή τους έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2013.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάλι, μετά από αρκετά χρόνια βελτίωσης. Δεν πέφτει πιο χαμηλά χάρη στην ικανοποίησή τους από τις σχέσεις τους οι οποίες, ως φαίνεται, λειτουργούν ως αντίβαρο.

Συνολικά, το σχεδόν 64% των Ευρωπαίων λένε πως είναι ευτυχισμένοι «πάντοτε» ή «τον περισσότερο καιρό». Στην χώρα μας όμως το αντίστοιχο ποσό είναι αισθητά μικρότερο (μετά βίας 58%).

7,1 στα 10

Τα νέα δεδομένα αφορούν το 2022. Σε μία κλίμακα από 0 (καθόλου) έως 10 (απόλυτα) οι κάτοικοι της ΕΕ έδωσαν 7,1 βαθμούς στην ικανοποίηση από τη ζωή τους.  Η βαθμολογία αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του 2018 και εφάμιλλη εκείνης του 2013.

Η Eurostat αναφέρει πως γενικώς είμαστε πιο ικανοποιημένοι από τις προσωπικές  σχέσεις (βαθμολογία 7,8) παρά από τα οικονομικά μας (βαθμολογία 6,6).

Τα οικονομικά είναι στην πραγματικότητα το μεγάλο μας πρόβλημα. Η κατάσταση στην ΕΕ έδειξε να βελτιώνεται μεταξύ 2013 και 2018, αλλά στη συνέχεια βάλτωσε. Έτσι, ενώ το 2013 η μέση βαθμολογία των Ευρωπαίων για την ικανοποίηση από τα οικονομικά τους ήταν 6 βαθμοί, το 2018 αυξήθηκε σε 6,6. Έκτοτε, παρέμεινε αναλλοίωτη.

Στις προσωπικές σχέσεις, όμως, η βαθμολογία είναι σταθερά 7,8 βαθμοί ή υψηλότερη.

Ποιοι είναι πιο δυσαρεστημένοι

Η ικανοποίηση από τα οικονομικά και κατ’ επέκτασιν από τη ζωή μας επηρεάζεται σημαντικά από το μορφωτικό επίπεδο. Κατά μέσον όρο η ικανοποίηση για την οικονομική κατάσταση κυμαίνεται από 6 βαθμούς σε όσους έχουν τελειώσει την χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως 7,1 βαθμούς στους πτυχιούχους πανεπιστημίων.

Ωστόσο στην Ελλάδα οι αντίστοιχες βαθμολογίες είναι πολύ χαμηλότερες. Όσοι έχουν τελειώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση έδωσαν μέση βαθμολογία 4,5 βαθμούς στα οικονομικά τους. Όσοι τελείωσαν και το λύκειο ή κάποια ανώτερη σχολή έδωσαν 5,3. Και όσοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου έδωσαν 6,2 βαθμούς.

Σε πολύ καλύτερη κατάσταση είμαστε με τις σχέσεις μας, αν και πάλι υπολειπόμαστε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυμαινόταν από 7,6 βαθμούς στα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο έως 8 σε εκείνα με το υψηλότερο. Στην Ελλάδα, όμως, οι αντίστοιχες βαθμολογίες είναι μόλις 6,9 και 7,6.

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τον ελεύθερο χρόνο, που μας επιτρέπει να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί στη ζωή μας, ούτε από αυτόν είμαστε πολύ χαρούμενοι. Στην ΕΕ η σχετική βαθμολογία κυμαίνεται από 6,9 σε όσους έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο έως 6,6 σε εκείνους με υψηλό. Στην Ελλάδα κυμαίνεται από 5 έως 5,9.

ζωή

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε

Μοιραία λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και ο πιο ευτυχισμένος λαός στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα «πάντοτε ευτυχισμένο» δηλώνει μόνο το 17,3% των Ελλήνων. Από κει και πέρα:

  • Το 40,7% είναι συνήθως ευτυχισμένοι
  • Το 27,7% μερικές φορές
  • Το 10,7% ποτέ

Συνολικά, μόνο το 58% των Ελλήνων είναι συνήθως ή πάντοτε ευτυχισμένοι. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 65,2% για τους άνδρες και 62,8% για τις γυναίκες.

Οι πιο ευτυχισμένες είναι οι χώρες της πάλαι ποτέ Μπενελούξ: περισσότερο από το 75% των κατοίκων σε Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο νιώθουν συνήθως ή πάντοτε ευτυχισμένοι από τη ζωή τους. Ακολουθούν Ιρλανδία, Αυστρία, Πολωνία και Φινλανδία.

Οι λιγότερο ευτυχισμένοι λαοί είναι Λετονοί και Βούλγαροι. Πάντα ή συνήθως ευτυχισμένοι είναι μόλις το 36-37,5% των κατοίκων τους.

Φωτογραφία: iStock