Συνεχίζονται τα θετικά κλινικά αποτελέσματα για το brolucizumab

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Novartis ανακοίνωσε επιπρόσθετα αποτελέσματα Φάσης ΙΙΙ για το brolucizumab από το δεύτερο έτος που επιβεβαίωσαν εκ νέου τα θετικά ευρήματα του πρώτου έτους. Το brolucizumab κάλυψε το κύριο καταληκτικό σημείο της μη κατωτερότητας έναντι του aflibercept όσον αφορά την καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) και εμφάνισε ανωτερότητα σε βασικές εκβάσεις όσον αφορά τον αμφιβληστροειδή κατά το πρώτο έτος (48 εβδομάδες).

Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία κατά το δεύτερο έτος (96 εβδομάδες) επιβεβαίωσαν εκ νέου την ανωτερότητα του brolucizumab 6 mg στη μείωση του υγρού στον αμφιβληστροειδή που αποτελεί σημαντικό δείκτη της δραστηριότητας της νόσου σε ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD). Περίπου 20 ως 25 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD), γνωστή επίσης ως υγρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που είναι βασική αιτία τύφλωσης παγκοσμίως.

Τα ευρήματα από το δεύτερο έτος των HAWK και HARRIER έδειξαν ότι λιγότεροι ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD) είχαν ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό (IRF) ή/και υποαμφιβληστροειδικό υγρό (SRF) — βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους ιατρούς για να καθορίσουν τη συχνότητα ένεσης στην κλινική πρακτική — με το brolucizumab 6 mg έναντι του aflibercept στην εβδομάδα 96 [24% για το brolucizumab 6 mg έναντι του 37% για το aflibercept στην HAWK (P=0.0001), 24% έναντι 39%, αντιστοίχως, στην HARRIER (P<0.0001)].

Επιπροσθέτως, οι ασθενείς που λάμβαναν brolucizumab 6 mg συνέχισαν να εμφανίζουν μειώσεις στο πάχος του κεντρικού υποπεδίου (CST) κατά την εβδομάδα 96. Μια αύξηση στο πάχος του κεντρικού υποπεδίου (CST) στη νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλιδάς είναι σημαντική μέτρηση παθολογικής συσσώρευσης υγρού και οιδήματος και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη όραση. Απόλυτες μειώσεις στην CST από το σημείο αναφοράς (baseline) ήταν ‑175 µm για το brolucizumab 6 mg έναντι ‑149 µm για το aflibercept στη HAWK (P=0.0057) και ‑198 µm έναντι ‑155 µm, αντίστοιχα, στη HARRIER (P<0.0001).

Επίσης, την εβδομάδα 96, λιγότεροι ασθενείς που λάμβαναν brolucizumab 6 mg είχαν υποαμφιβληστροειδικό υγρό στο μελάγχρουν επιθήλιο (sub-RPE) (11% για το brolucizumab 6 mg έναντι 15% για το aflibercept στη HAWK, 17% έναντι 22%, αντίστοιχα, στη HARRIER). Επιπροσθέτως, από τους ασθενείς που λάμβαναν brolucizumab 6 mg και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο έτος με δοσολογικό μεσοδιάστημα 12 εβδομάδων, το 82% στη HAWK και το 75% στη HARRIER διατήρησαν το δοσολογικό μεσοδιάστημα 12 εβδομάδων κατά το δεύτερο έτος.

Ο Dr. Pravin U. Dugel, Διευθύνων Εταίρος, Retinal Consultants of Arizona, Κλινικός Καθηγητής, Ινστιτούτο Roski Eye, Ιατρική Σχολή Keck, Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας και κύριος ερευνητής και στις δύο μελέτες, δήλωσε:

“Αυτά τα ευρήματα στο δεύτερο έτος επιβεβαιώνουν εκ νέου τα εξαιρετικά δεδομένα του πρώτου έτους για το brolucizumab σχετικά με τη μείωση του υγρού του αμφιβληστροειδούς, που είναι βασικός στόχος για τους ιατρούς που αναλαμβάνουν ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD). Αυτά τα σταθερά αποτελέσματα συνεχίζουν να υποστηρίζουν το brolucizumab ως πιθανή νέα θεραπεία για τους ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD).”

Όπως είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενη χρονική στιγμή, η HAWK και η HARRIER κάλυψαν το κύριο καταληκτικό σημείο της μη κατωτερότητας στη μέση μεταβολή στην καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) κατά την εβδομάδα 48 με το brolucizumab έναντι του aflibercept. Το brolucizumab διατήρησε ισχυρά οφθαλμικά οφέλη κατά το δεύτερο έτος με μέση μεταβολή της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας κατά 5,9 γράμματα για το brolucizumab 6 mg έναντι 5,3 γραμμάτων για το aflibercept στη HAWK και 6,1 γράμματα έναντι 6,6 γραμμάτων, αντιστοίχως, στη HARRIER.

O Shreeram Aradhye, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ιατρικών Υποθέσεων (Global Head Medical Affairs) και Επικεφαλής Ιατρικός Σύμβουλος (Chief Medical Officer), Novartis Pharmaceuticals, δήλωσε:

“Σε διάστημα δύο ετών το brolucizumab στέγνωσε σταθερά το υγρό από τον αμφιβληστροειδή καλύτερα από το aflibercept ενώ πολλοί ασθενείς διατήρησαν ένα τριμηνιαίο δοσολογικό σχήμα. Επιπροσθέτως, τα ισχυρά οφθαλμικά οφέλη που παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο έτος με το brolucizumab διατηρήθηκαν στο δεύτερο έτος. Με σταθερές βελτιώσεις σε βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά που δηλώνουν τη δραστηριότητα της νόσου το brolucizumab είναι μια σημαντική επιστημονική πρόοδος και τονίζει την αφοσίωσή μας στον επαναπροσδιορισμό της ιατρικής.”

Ασφάλεια

Δεν παρατηρήθηκε κανένα είδος συμβάντος σχετικά με την ασφάλεια που να μην είχε ήδη αναφερθεί κατά την εβδομάδα 96 και το brolucizumab συνέχισε να είναι συγκρίσιμο με το aflibercept, ενώ η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων παρουσίασε ισορροπία σε όλες τις θεραπευτικές ομάδες και στις δύο μελέτες.

Τα πιο συχνά οφθαλμολογικά ανεπιθύμητα συμβάντα (≥5% των ασθενών σε κάθε θεραπευτικό σκέλος) ήταν μειωμένη οπτική οξύτητα, αιμορραγία του επιπεφυκότα, κινούμενα σωματίδια στον υαλοειδή, οφθαλμικός πόνος, ξηροφθαλμία, αιμορραγία αμφιβληστροειδούς, καταρράκτης και αποκόλληση υαλοειδούς. Τα πιο συχνά μη οφθαλμικά ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν παρόμοια με εκείνα που αναφέρονταν σε πληθυσμό με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των σκελών.

Αυτά τα νέα δεδομένα 96 εβδομάδων με βάση τα προκαθορισμένα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία από τις μελέτες HAWK και HARRIER παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Συνεδρίαση της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (AAO) για το 2018 ως συνέχεια των δεδομένων του πρώτου έτους που παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο του 2017.