Πως θα πάρετε πίσω χρήματα από εργαστηριακές εξετάσεις!

  • Iatropedia
Μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να αργεί αλλά... χτυπά! Με καθυστέρηση κάποιων μηνών μπορούν οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, να αποζημιωθούν για την πανάκριβη εξέταση PET/CT που έχουν πραγματοποιήσει. Η αποζημίωση αφορά όσους έχουν κάνει την εξέταση και από τις αρχές του έτους.

Όπως ανακοίνωσε ο φορέας, αποφασίστηκε να αποζημιωθούν με την ισχύουσα τιμή του κρατικού τιμολογίου οι ασφαλισμένοι οι οποίοι κατέβαλαν με δικά τους χρήματα το κόστος της εξέτασης του PET/CT μετά την 01/01/2012.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ θα απευθύνονται στα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων

φορέων του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την απόδοση δαπάνης των εκτελεσθέντων διαγνωστικών εξετάσεων PET/CT.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Βιβλιάριο ασθενείας ασφαλισμένου και να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα

Παραπομπή θεράποντας ιατρού για την εκτέλεση της εξέτασης PET/CT (ιατρική

γνωμάτευση ή χειρόγραφο-ηλεκτρονικό παραπεμπτικό), επισυνάπτοντας το

ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου, που δικαιολογεί τη διενέργεια της εξέτασης,

με Έγκριση – Θεώρηση Ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

Τιμολόγιο – αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης για την εξέταση και το ραδιοφάρμακο από το Δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική νοσηλευτική μονάδα.

Το ποσό που θα αποδοθεί σε όσους πραγματοποίησαν την εξέταση είναι σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο 700€υρώ, επιπλέον το κόστος του ραδιοφαρμάκου με βάση το τιμολόγιο αγοράς, χωρίς παρακράτηση ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Πάντως όσοι έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη εξέταση μπορούν να την πραγματοποιήσουν δωρεάν στον Ευαγγελισμό. Επίσης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και στα ιδιωτικά νοσοκομεία «Υγεία» και «Ιατρικό Αθηνών», με 15% συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Το κόστος του ραδιοφαρμάκου για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης αποδίδεται

από τον ΕΟΠΥΥ προς την νοσηλευτική μονάδα, με βάση το τιμολόγιο αγοράς, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.