Ουσία επιμηκύνει το προσδόκιμο ζωής σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σύμφωνα με τελευταία μελέτη (KEYNOTE-024), πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν το pembrolizumab, έζησαν περισσότερο χωρίς εξέλιξη της ασθένειάς τους, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα πλεονέκτημα στην επιβίωση σε σχέση με ασθενείς που υπεβλήθησαν στην συνιστώμενη χημειοθεραπεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί μάλιστα, ότι η μελέτη αυτή σταμάτησε πρόωρα καθώς το pembrolizumab επέδειξε ανώτερη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου που ήταν ο πρωτεύων στόχος της μελέτης, αλλά και ανώτερη συνολική επιβίωση που ήταν ο δευτερεύων στόχος της μελέτης, έναντι της συνιστώμενης χημειοθεραπείας.

Το pembrolizumab δρα μπλοκάροντας τον υποδοχέα PD-1, απελευθερώνοντας ουσιαστικά το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ για ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είχαν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση της χρήσης του pembrolizumab σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς αυτούς.

Οι 305 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, είχαν όγκους με υψηλά επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης PD-L1, γεγονός που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό βιοδείκτη για την αναγνώριση των ασθενών που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να απαντήσουν θετικά στο pembrolizumab. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το προφίλ ασφάλειας που επέδειξε το pembrolizumab στη μελέτη αυτή ήταν απολύτως συμβατό με προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.