Μύθοι και αλήθειες για τη μαστογραφία

  • Ρούλα Τσουλέα
μαστογραφία
Η μαστογραφία πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 40 ετών, εκτός κι αν ο γιατρός κρίνει πως για ιατρικούς λόγους πρέπει να αρχίζει νωρίτερα.

Από την ηλικία των 40 ετών αρχίζει ο ετήσιος έλεγχος των μαστών με μαστογραφία. Μέχρι την ηλικία των 40 ετών η γυναίκα μπορεί να παρακολουθείται υπερηχογραφικά. Σε περίπτωση ευρήματος ή αν έχουμε κληρονομικό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία μπορεί να γίνει και σε ηλικία μικρότερη των 40.

Σε ηλικίες κάτω των 30 μπορεί να γίνει μαστογραφία όταν υπάρχει υποψία για κακοήθεια. Διαφορετικά η γυναίκα μπορεί να πραγματοποιεί προληπτικά υπερηχογράφημα μαστών.

Ο λόγος που δεν γίνεται μαστογραφία στις πολύ νεαρές ηλικίες είναι πως ο μαστός είναι πλούσιος σε αδενικό ιστό, άρα πυκνός στη μαστογραφία. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση της μαστογραφίας δεν είναι πάντα εύκολη και η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας. Επιπλέον, ο μαζικός αδένας σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και για αυτό δεν πρέπει να ακτινοβολείται χωρίς λόγο.

Το 50% των μαστογραφιών που γίνονται κάθε χρόνο εντοπίζει καρκίνους σε υποκλινική φάση, δηλαδή σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ωστόσο η συγκεκριμένη εξέταση περιβάλλεται από αρκετούς μύθους. Να ποια είναι η αλήθεια γι’ αυτούς:

Μύθος: Η μαστογραφία είναι επώδυνη!

Η αλήθεια: Η πίεση είναι ενοχλητική αλλά διαρκεί για πολύ λίγο χρόνο. Προκειμένου να ληφθούν οι σωστές λήψεις, ο μαστός τοποθετείται επάνω σε μία ειδική βάση και συμπιέζεται μέχρι η λήψη να περιλαμβάνει όλο τον μαζικό αδένα αλλά και την περιοχή της μασχάλης.

Μύθος: Η ακτινοβολία της μαστογραφίας επιβαρύνει τη γυναίκα.

Η αλήθεια: Η δόση της ακτινοβολίας είναι πολύ μικρή με τους νέου τύπου ψηφιακούς μαστογράφους και η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο από αυτή την εξέταση. Καλό είναι η μαστογραφία που θα κάνουμε να είναι καλής ποιότητας, σε νέου τύπου μηχανήματα χαμηλής δόσης, αφενός για να μας εξασφαλίσει σωστή διάγνωση, αφετέρου να μη χρειαστεί η γυναίκα να την επαναλάβει.

Μύθος: Έχω ενθέματα, δεν μπορώ να κάνω μαστογραφία!

Η αλήθεια: Πολλές γυναίκες προχωρούν στην τοποθέτηση ενθεμάτων για αισθητικούς λόγους ή μετά από μερική μαστεκτομή. Σε όλες τις περιπτώσεις προχωρούμε κανονικά στην πραγματοποίηση της εξέτασης, με τη διαφορά ότι η πίεση που ασκούμε δεν είναι ίδια με αυτή που θα ασκούσαμε σε ένα μαστό χωρίς ενθέματα. Σε γυναίκες με ενθέματα μπορούμε να απεικονίσουμε όλο το μαστικό παρέγχυμα σπρώχνοντας τα ενθέματα πίσω, με ειδική λήψη, χωρίς αυτά να απεικονίζονται στο πεδίο μας.

Μύθος: Έχω αφαιρέσει τον ένα μαστό, δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία στον άλλο μαστό.

Η αλήθεια: Όταν έχει γίνει ολική μαστεκτομή, η γυναίκα δεν μπορεί να υποβληθεί σε μαστογραφία από την πλευρά όπου έχει αφαιρεθεί ο μαστός. Είναι όμως επιβεβλημένο να υποβάλλεται κάθε χρόνο σε μαστογραφία στον άλλο μαστό. Σε περίπτωση μερικής μαστεκτομής ή ύπαρξης της θηλής, η γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε μαστογραφία και στους δύο μαστούς.

Γράφει η Αδαμαντία Μπουγά, Ακτινοδιαγνώστης, Συνεργάτης της Κλινικής ΡΕΑ