Κορονοϊός: Τι ανησυχητικό συμβαίνει με όσους έχουν ουρικό οξύ – Ιδιαίτερη προσοχή για τις γυναίκες

 • Μιχάλης Θερμόπουλος
ουρικό οξύ
Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων προσδιόρισε την σχέση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας (ουρικό οξύ) και κινδύνου θανάτου από τον κορονοϊό (COVID-19) σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών.

Τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν ότι η ουρική αρθρίτιδα (ουρικό οξύ) μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο COVID-19 και σχετικής θνησιμότητας, με τις γυναίκες να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τους άνδρες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη ως προδημοσίευση στην πλατφόρμα επιστημονικών ανακοινώσεων medRxiv.

Η πλατφόρμα medRxiv δημοσιεύει προκαταρκτικές επιστημονικές εκθέσεις/έρευνες, που δεν έχουν αξιολογηθεί προς το παρόν από ομοτίμους επιστήμονες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται ως οριστικές, καθοδηγητικές κλινικές πρακτικές/συμπεριφορές, που σχετίζονται με την υγεία, ή να αντιμετωπίζονται ως καθιερωμένες πληροφορίες.

Παράγοντες θανάσιμου κινδύνου από COVID-19: Τι πρέπει να έχετε υπόψιν

Η σοβαρή COVID-19 σχετίζεται με την μη φυσιολογική ενεργοποίηση του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος και την υπερβολική παραγωγή προφλεγμονωδών μεσολαβητών. Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτες έχουν δείξει, ότι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ρευματικής αρθρίτιδας (ουρικό οξύ), μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο διάγνωσης COVID-19.

Ομοίως, αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης σοβαρής νόσου COVID-19 έχει παρατηρηθεί μεταξύ ασθενών με φλεγμονώδεις νόσους και εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Ρευματολογικής Συμμαχίας COVID-19, η υπέρταση λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων και χρόνιων πνευμονικών παθήσεων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας, που σχετίζεται με τον COVID-19 στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις.

Η ουρική αρθρίτιδα (ουρικό οξύ) είναι ένας τύπος φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Ο απόλυτος κίνδυνος κακής έκβασης της COVID-19 αναμένεται να είναι υψηλότερος μεταξύ των ασθενών με ουρική αρθρίτιδα καθώς η ασθένεια σχετίζεται με πολλούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την COVID-19, όπως:

 • καρδιαγγειακές παθήσεις
 • διαβήτης
 • διαβητική νευροπάθεια
 • παχυσαρκία

Στην τρέχουσα μελέτη, οι επιστήμονες έχουν εκτιμήσει τον κίνδυνο διάγνωσης και θνησιμότητας της COVID-19 σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ουρική αρθρίτιδα. Επιπλέον, έχουν αξιολογήσει το εάν τα φάρμακα που σχετίζονται με ουρική αρθρίτιδα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από την COVID-19.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με την COVID-19 και το ουρικό οξύ από το UK Biobank Resource. Εντόπισαν συνολικά 16.898 ασθενείς με COVID-19, που επέζησαν ή πέθαναν, και 15.560 ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα.

Συνολικά, ετοίμασαν τέσσερα υποσύνολα δεδομένων για τη διεξαγωγή της ανάλυσης:

 1. Για να εξετάσουν την σχέση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας και διάγνωσης COVID-19, ανέλυσαν 16.898 ασθενείς με COVID-19 και 442.939 άτομα στην ομάδα ελέγχου.
 2. Για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας και θνησιμότητας που σχετίζεται με την COVID-19 σε ασθενείς με COVID-19, συμμετείχαν 1.111 ασθενείς με COVID-19 που πέθαναν και 15.225 ασθενείς με COVID-19 που επέζησαν.
 3. Για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας και θνησιμότητας από την COVID-19 σε επίπεδο πληθυσμού, συμμετείχαν 1.111 ασθενείς με COVID-19 που πέθαναν και 458.726 άτομα στην ομάδα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων 15.787 ασθενών με COVID-19 που επέζησαν).
 4. Για να εξεταστεί η συσχέτιση της θεραπείας για μείωση στο ουρικό οξύ και της κολχικίνης με την θνησιμότητα από την COVID-19, συμμετείχαν 690 ασθενείς με COVID-19 που πέθαναν και 340.708 άτομα στην ομάδα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων 12.849 ασθενών με COVID-19 που επέζησαν).

Ουρικό οξύ ως παράγοντας κινδύνου στην COVID-19: Συμπεράσματα της έρευνας

 • Η ανάλυση αποκάλυψε ότι η συχνότητα των ασθενών με ουρική αρθρίτιδα που πέθαναν από COVID-19 είναι 0,86% σε σύγκριση με το 0,24% σε ολόκληρο τον πληθυσμό της μελέτης.
 • Οι γυναίκες με ουρική αρθρίτιδα παρουσίασαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από τους άνδρες.
 • Μια υψηλότερη συχνότητα μεταβολικών διαταραχών ως συννοσηρότητες ουρικής αρθρίτιδας εντοπίστηκε σε ασθενείς που πέθαναν από COVID-19
 • Οι γυναίκες με ουρική αρθρίτιδα εμφάνισαν υψηλότερη συχνότητα συννοσηρότητας από τους άνδρες.

Ουρικό οξύ: Συσχέτιση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας και διάγνωσης COVID-19

Η μελέτη εντόπισε μια ισχυρή σχέση μεταξύ ουρικής αρθρίτιδας και διάγνωσης COVID-19, με τις γυναίκες να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο COVID-19 από τους άνδρες.

Ουρικό οξύ: Συσχέτιση θνησιμότητας από ουρική αρθρίτιδα και COVID-19

 • Η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας που σχετίζεται με τον COVID-19.
 • Ο κίνδυνος ήταν σημαντικά υψηλότερος για τις γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος παρέμεινε ο ίδιος για τις γυναίκες όταν η ανάλυση έγινε μετά από προσαρμογή για τις εξής οκτώ μεταβολικές συννοσηρότητες:

 • υπέρταση
 • δυσλιπιδαιμία
 • διαβήτης
 • χρόνια νεφρική νόσος
 • παχυσαρκία
 • στεφανιαία νόσος
 • εγκεφαλοαγγειακή νόσος
 • καρδιακή ανεπάρκεια

Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι η παρουσία μεταβολικών συννοσηροτήτων δεν αυξάνει επιπλέον τον κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με την COVID-19 στις γυναίκες.

Όσον αφορά τα φάρμακα για το ουρικό οξύ, δεν παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της θεραπείας κολχικίνης και μείωσης του ουρικού οξέος στον κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με την COVID-19.

Σημασία της μελέτης

Η μελέτη δείχνει ότι οι ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα (ουρικό οξύ) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με την COVID-19 και ότι ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος για τις γυναίκες.

Επιπλέον, η μελέτη εντοπίζει οκτώ μεταβολικές συννοσηρότητες που σχετίζονται με ουρική αρθρίτιδα οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο θανάτου σε άντρες ασθενείς με ουρικό οξύ. Ωστόσο, αυτές οι συννοσηρότητες ενδέχεται να μην επηρεάσουν επιπλέον τον κίνδυνο θνησιμότητας σε γυναίκες ασθενείς, παρά την υψηλότερη ευαισθησία τους σε μεταβολικές συννοσηρότητες που σχετίζονται με την ουρική αρθρίτιδα.

Πηγή: https://www.news-medical.net

φωτό: iStock

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουρικό οξύ: Συμπτώματα, αντιμετώπιση και φυσιολογικά επίπεδα

Ουρικό οξύ: Τι διατροφή να κάνεις – Παράδειγμα μενού ημέρας

Το ουρικό οξύ μειώνει το προσδόκιμο ζωής έως και 11 χρόνια: Σοκ από μεγάλη έρευνα

Ουρική αρθρίτιδα: Συμπτώματα, θεραπεία, διατροφή και όλα τα αίτια