Καρκίνος πνεύμονα: Νέα θεραπεία δίνει ελπίδες

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (Food & Drug Administration), βασιζόμενος και στα πρόσφατα αποτελέσματα μελετών που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας ESMO τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενέκρινε το pembrolizumab ως αρχική θεραπεία (θεραπεία πρώτης γραμμής) για ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Επιπρόσθετα, αναθεώρησε και την ένδειξη του pembrolizumab ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για τον μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, συμπεριλαμβάνοντας ασθενείς των οποίων οι όγκοι έχουν οποιαδήποτε έκφραση της πρωτεϊνης PD-L1 (≥1%) και η νόσος τους συνεχίζει να εξελίσσεται κατά τη διάρκεια ή μετά τη χημειοθεραπεία.

Το pembrolizumab είναι η πρώτη anti-PD1 θεραπεία που εγκρίνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για αυτούς του ασθενείς. Τα αποτελέσματα των μελετών που παρουσιάστηκαν στο ESMO 2016 έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν pembrolizumab έζησαν περισσότερο σε σχέση με αυτούς που έκαναν χημειοθεραπεία, ενώ ανώτερη ήταν και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, οι ασθενείς που έλαβαν το pembrolizumab θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής τους σε σχέση με αυτούς που ελάμβαναν χημειοθεραπεία είναι καλύτερη, σύμφωνα με αποτελέσματα μελέτης που ανέλυσε τις αναφορές των ίδιων των ασθενών.