Η Ελλάδα γέρασε κατά 4 χρόνια σε μια 10ετία – Ακολουθεί η υπόλοιπη Ευρώπη

  • Ρούλα Τσουλέα
μέση ηλικία
Νέα στοιχεία από την EUROSTAT. Ποιες χώρες βρίσκονται στην ίδια μοίρα με εμάς, ποια σε χειρότερη.

Ο πληθυσμός στην Ελλάδα «γέρασε» κατά 4 χρόνια σε μία δεκαετία, καθώς μειώθηκαν σημαντικά οι νέοι και αυξήθηκαν οι ηλικιωμένοι. Το επακόλουθο ήταν να αυξηθεί η μέση ηλικία του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και η αναλογία των  ηλικιωμένων έναντι των ατόμων εργασιακής ηλικίας.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο μία χώρα έχει μεγαλύτερη αύξηση στην μέση ηλικία του πληθυσμού της. Άλλες τρεις έχουν την ίδια αύξηση με εμάς και οι υπόλοιπες μικρότερη.

Τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με υπερβολικά λίγες γεννήσεις, που απειλούν την επιβίωσή της.

Τα νέα δεδομένα έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat). Όπως ανακοίνωσε, γενικότερα η ΕΕ γερνάει. Η μέση ηλικία της αυξήθηκε το 2023 στα 44,5 χρόνια, όταν το 2013 ήταν 42,2 χρόνια.

Ωστόσο η μέση ηλικία παρουσιάζει σημαντική διακύμανση από χώρα σε χώρα. Τη χαμηλότερη είχε την 1η Ιανουαρίου 2023 η Κύπρος με 38,4 χρόνια. Την μεγαλύτερη η Ιταλία με 48,4 χρόνια. Μεταξύ 2013 και 2023 αυξήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ με εξαίρεση:

  • Την Μάλτα και τη Σουηδία όπου μειώθηκε (κατά -0,4 και -0,1 έτη αντιστοίχως)
  • Την Γερμανία όπου έμεινε σταθερή

Σε πέντε χώρες της ΕΕ, η μέση ηλικία των κατοίκων αυξήθηκε κατά 4 ή περισσότερα χρόνια. Οι χώρες αυτές είναι:

  • Η Πορτογαλία με αύξηση κατά 4,4 χρόνια
  • Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Σλοβακία και η Ιταλία με αύξηση κατά 4 χρόνια η κάθε μία

Έτσι, η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι πλέον τα 46,1 έτη. Με άλλα λόγια, ο μισός πληθυσμός της χώρας μας είναι πάνω από αυτή την ηλικία και ο υπόλοιπος νεότερος. Η ταχύτητα της γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού είναι αξιοσημείωτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις το 2016 η μέση ηλικία ήταν κάτω από τα 44 χρόνια (43,9 συγκεκριμένα).

μέση ηλικία

Αυξάνονται οι ηλικιωμένοι

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση σε έναν δείκτη που λέγεται δείκτης εξάρτησης ηλικίας. Αυτός αντιπροσωπεύει την αναλογία των ηλικιωμένων (άτομα 65 ετών και άνω) έναντι των ανθρώπων εργασιακής ηλικίας (15-64 ετών).

Ο δείκτης αυτός σε ολόκληρη την ΕΕ έφτασε το 2023 στο 33,4%. Επομένως ο ένας στους τρεις κατοίκους της ΕΕ είναι συνταξιούχος. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένμο κατά 5,7% έναντι του αντίστοιχου ποσοστού το 2013 (ήταν 27,7%).

Την μεγαλύτερη αναλογία ηλικιωμένων/συνταξιούχων έναντι εργαζομένων είχαν το 2023:

  • Η Πορτογαλία (38%)
  • Η Ιταλία και η Φινλανδία (37,8% στην κάθε μία)

Την χαμηλότερη αναλογία ηλικιωμένων/συνταξιούχων έναντι εργαζομένων είχαν το 2023:

  • Το Λουξεμβούργο (21,5%)
  • Η Ιρλανδία (23,2%)
  • Η Κύπρος (24,7%)

Ωστόσο τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαν Πολωνία (+10%), Βουλγαρία (+9,2%) και Κροατία (+9%). Την μικρότερη αύξηση είχε το Λουξεμβούργο (μόλις 1,3%).

Στην Ελλάδα ο δείκτης εξάρτησης ηλικίας ήταν 33,1% το 2013. Το 2023, όμως,  έφτασε στο 35,6%.

Φωτογραφία: iStock