Εγκρίθηκε νέα κυτταρική θεραπεία για το λέμφωμα Β-κυττάρων

  • Iatropedia newsroom
λέμφωμα
Προορίζεται για ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα που έχουν κάνουν τουλάχιστον δύο άλλες προγενέστερες θεραπείες. Το φάρμακο εγκρίθηκε στις ΗΠΑ, αλλά η παρασκευάστρια εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση έγκρισης και για την Ευρώπη.

Μία νέα θεραπεία για την αντιμετώπιση ενηλίκων πασχόντων από υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα μεγάλων Β-κυττάρων εγκρίθηκε στις ΗΠΑ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Bristol Myers Squibb, πρόκειται για την κυτταρική θεραπεία lisocabtagene maraleucel (liso-cel).

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε το lisocabtagene maraleucel (liso-cel) για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα. Η θεραπεία εγκρίθηκε για χορήγηση έπειτα από τη λήψη δύο ή περισσοτέρων γραμμών συστηματικής θεραπείας. Στα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα για τα οποία προορίζεται η νέα θεραπεία συμπεριλαμβάνονται:

  • Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα (DLBCL) χωρίς άλλο προσδιορισμό (συμπεριλαμβανομένου του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα B-κύτταρα που προέρχεται από βραδείας εξέλιξης λέμφωμα)
  • Το υψηλής κακοήθειας λέμφωμα από B-κύτταρα
  • Το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα
  • Το οζώδες ή λεμφοζιδιακό λέμφωμα βαθμού 3B.

Αντιθέτως, το lisocabtagene maraleucel δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Παράγεται από τα κύτταρα του ασθενούς

Όπως αναφέρει η Bristol Myers Squibb, το lisocabtagene maraleucel (liso-cel) είναι  μία θεραπεία με Τ-κύτταρα (T-cells) που φέρουν χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου (CAR). Τα κύτταρα αυτά στοχεύουν στο CD19, μία πρωτεΐνη των Β-κυττάρων που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της FDA, το lisocabtagene maraleucel είναι ουσιαστικά μία ανοσοθεραπεία. Αποτελείται από αυτόλογα Τ-κύτταρα τα οποία τροποποιούνται γενετικά για να παράγουν μία πρωτεΐνη CAR. Η πρωτεΐνη αυτή επιτρέπει στα Τ-κύτταρα να αναγνωρίζουν και να εξουδετερώνουν τα φυσιολογικά και τα καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη CD19.

Το lisocabtagene maraleucel  προσφέρει μια δυνητικά οριστική θεραπεία. Μία δόση του περιέχει 50 έως 110 x 106 CAR-θετικά βιώσιμα T-κύτταρα.

«Το lisocabtagene maraleucel θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κλινική πρακτική, προσφέροντας στα άτομα που ζουν με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα την ευκαιρία να πετύχουν διατήρηση της ανταπόκρισης με μια εξατομικευμένη θεραπευτική εμπειρία», δήλωσε ο Samit Hirawat, επικεφαλής ιατρός της Bristol Myers Squibb.

Η Bristol Myers Squibb σχεδιάζει να παρασκευάζει το lisocabtagene maraleucel για κάθε ασθενή ξεχωριστά, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις κυτταρικής ανοσοθεραπείας της στο Μπόθελ της Ουάσινγκτον. Το lisocabtagene maraleucel παρέχει χρόνο ολοκλήρωσης κύκλου θεραπείας 24 ημερών, καθώς και επιλογές νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής χορήγησης.

Η αποτελεσματικότητα

Η έγκριση του lisocabtagene maraleucel βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη TRANSCENDNHL 001. Σε αυτήν εντάχθηκαν 268 πάσχοντες από υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα. Το 73% όσων έλαβαν την προαναφερθείσα δόση του φαρμάκου, ανταποκρίθηκαν σε αυτήν. Ειδικότερα:

  • Το 54% παρουσίασαν ελάχιστη ή μη ανιχνεύσιμη υπολειπόμενη νόσο ύστερα από τη θεραπεία τους
  • Το 19% πέτυχαν μερική ανταπόκριση

Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 16,7 μήνες στο σύνολο των ανταποκριθέντων ασθενών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως άλλοι εξ αυτών έλαβαν θεραπεία σε εξωνοσοκομειακή βάση και άλλοι ως νοσηλευόμενοι ασθενείς. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες.

«Στη μελέτη TRANSCENDNHL 001, το lisocabtagene maraleucel προσέφερε διατηρούμενη ανταπόκριση σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής  Jeremy Abramson,  διευθυντής του Προγράμματος Λεμφώματος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. «Η μελέτη κατέδειξε επίσης ότι είναι εφικτή η εξωνοσοκομειακή διαχείριση, η οποία είναι ουσιαστική για τους ασθενείς, τους ιατρούς και το σύστημα υγείας».

Τι είναι το λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα

Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα (DLBCL) είναι μία ταχέως εξελισσόμενη, επιθετική νόσος. Αποτελεί την πιο συχνή μορφή μη-Hodgkin λεμφώματος (αντιπροσωπεύει το ένα στα τρία διαγνωσθέντα περιστατικά). Το 73% των ασθενών δεν παρουσιάζουν ανταπόκριση ή εμφανίζουν υποτροπή ύστερα από τη δεύτερη γραμμή θεραπείας ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για τους ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή ή δεν εμφανίζουν ανταπόκριση στις πρώτες θεραπείες, είναι περιορισμένες οι θεραπευτικές επιλογές που προσφέρουν διατήρηση της ανταπόκρισης. Έτσι, το διάμεσο προσδόκιμο ζωής ανέρχεται σε περίπου 6 μήνες μετά την υποτροπή ή την μη-ανταπόκριση.

Στόχος της θεραπείας στο διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα είναι η ίαση με οριστική θεραπεία. Χρειάζονται πρόσθετες επιλογές στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα για να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης της ανταπόκρισης σε αυτούς τους ασθενείς.

Το lisocabtagene maraleucel έχει λάβει τον χαρακτηρισμό Φαρμάκου προτεραιότητας PRIME (PRIority MEdicine) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας (MAA) βρίσκεται υπό εξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.