Δείτε πως γίνεται η σύλληψη ωαρίου!

  • Iatropedia
Πόσο χρόνο χρειάζεται πραγματικά ένα σπερματοζωάριο να διεισδύσει στο ωάριο και να το γονιμοποιήσει; Ποιο είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα που θα χρειαζόταν; Ποιο είναι το μέγιστο; Διαβάστε στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί πόσο διάστημα μετά την ερωτική πράξη γίνεται η γονιμοποίηση.

Της Χριστίνας Ι. Μπουντούρη

Γενικού – Οικογενειακού Ιατρού

Στον ίδιο χρόνο που χρειάζεται η ανθρώπινη καρδιά για να παράγει έναν παλμό, το σώμα ενός άντρα παράγει 1.000 σπερματοζωάρια! Κατά μέσο όρο, η εκσπερμάτωση ενός άνδρα περιέχει πάνω από το ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου σπερματοζωάρια.

Αρκετοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντολογικοί, ο τρόπος ζωής και ορισμένα ιατρικά θέματα μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του σπέρματος (κινητικότητα, πυκνότητα κτλ.). Ακόμα και αν ξεκινήσουν ένα τέταρτο δισεκατομμύρια για την αναζήτηση του ωαρίου, λιγότερα από 100 θα το πλησιάσουν.

Το κάθε ωάριο περιέχει ένα θηλυκό χρωμόσωμα (Χ). Αντίθετα, υπάρχει σχεδόν ίσος αριθμός σπερματοζωαρίων που περιέχουν είτε ένα αρσενικό χρωμόσωμα (Υ) είτε ένα θηλυκό χρωμόσωμα (Χ). Το σπερματοζωάριο έτσι είναι αυτό που καθορίζει το φύλο του μωρού.

Το σπερματοζωάριο με το αρσενικό χρωμόσωμα (Υ) μπορεί να μην είναι τόσο ανθεκτικό, αλλά υπερτερεί σε ταχύτητα. Αντίθετα, τα σπερματοζωάρια με το θηλυκό χρωμόσωμα (Χ) πλεονεκτούν σε μακροζωία.

Υποθέτοντας, λοιπόν ότι τα δύο μέρη (ωάριο, σπερματοζωάριο) είναι υγιή, πόσος χρόνος χρειάζεται από τη στιγμή που τα σπερματοζωάρια έχουν εισέλθει στο κόλπο, για να γονιμοποιηθεί το ωάριο;

Το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο μπορεί να φτάσει στη σάλπιγγα σε 30 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι η σύλληψη μπορεί να γίνει το λιγότερο σε μισή ώρα μετά την επαφή. Η σύλληψη όμως, μπορεί να συμβεί και σε πέντε ημέρες μετά την ερωτική συνεύρεση ή ίσως και περισσότερο, εφόσον τα σπερματοζωάρια είναι τόσο υγιή και ισχυρά που να μπορούν να επιβιώσουν για πολλές ημέρες.

Χριστίνα Ι. Μπουντούρη

Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός

Email: cbountouri@gmail.com

www.bountouri.gr