ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ