ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ