ΗΠΑΤΙΤΙΔΑC

Νέα θεραπεία για την ηπατίτιδα C!

Νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της ηπατίδας C ανοίγει μια νέα θεραπεία η οποία χορηγείται μόνο από το στόμα...