ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ