ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Ο ΓΛΥΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ»