«Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών