71η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας