17η Υπουργική Διάσκεψη της Ομάδας Πομπιντού (Pompidou group) του Συμβουλίου της Ευρώπης